Broager.dk

Hele Broagers menighedsråd siger farvel

Af Kristian Pallesen

I aften har alle sogne i Danmark holdt et orienterede møde om valget til menighedsråd den 17. september. Mødet i Broager gik som forventet – uden at kandidater meldte sig. Men beskeden fra menighedsrådets formand Marianne Tychsen er usædvanlig.

-Som det ser ud i dag, så træder hele menighedsrådet tilbage ved valget den 17. september, oplyste Marianne Tychsen. Efter mødet, der samlede ni biler på parkeringspladsen plus et par cykler og 18 deltagere i Sognegården, siger formanden til Broue Tidende:

Her ses halvdelen af de fremmødte. (Foto: Kristian Pallesen).

-Jeg synes, jeg har taget de otte år, jeg havde sat af til det. Men det er selvfølgelig lidt sårbart, at hele menighedsrådet går af og ikke genopstiller. Det er at springe ud på dybt vand, men jeg synes ikke, man kan sige, at et nyt råd vil være ringere stillet, siger Marianne Tychsen, som har indtryk af, at et nyt menighedsråd kan forvente at få den rådgivning fra de fratrådte, som de vil efterspørge. Hertil kommer, at der er kurser for nyvalgte i forhold til de poster, de får tildelt.

-Og hvis man nedsætter ambitionsniveauet lidt det første år og stille får sig arbejdet ind på opgaverne, så tænker jeg sagtens, det kan lade sig gøre.

-Hvordan tror du menigheden modtager aftenens besked?

-Det håber jeg da, at de vil være rigtig kede af, siger Marianne Tychsen med et smil. Det kan måske gøre, at flere vil møde frem. Det håber jeg da virkelig på.

-Hvad skal interesserede gøre?

-De bør tage kontakt til én af os i menighedsrådet for lige at få en snak. Ellers er de velkomne til at møde op til et menighedsrådsmøde og se, hvordan det går for sig. Møderne er offentlige. Og næste gang er den 11. juni.

Er man ikke så glad for selv at give sig til kende, så hold dig alligevel ikke tilbage. Vi har været ude at prikke til rigtig mange forud for mødet i aften.

-Er nogen af dem mødt op i aften?

-Ja, det er der.

-Giver det dig håb?

-Selvfølgelig er vi da fortrøstningsfulde. Jeg tror på, at brouringene alligevel vil synes, det er trist, hvis vi ikke har vores eget menighedsråd i så stort sogn, som vi er. Det er da skrækkeligt, hvis vi ikke selv kan!

Hvis det ikke lykkes

Hvis det ikke lykkes at få valgt 8 medlemmer plus tre suppleanter ved valget til menighedsråd den 17. september, så vil biskoppen blive involveret og beslutte, at der skal holdes et suppleringsvalg, og hvis heller ikke dette valg falder heldigt ud, så kan det komme på tale at bede et nabosogn om at administrere kirke-opgaverne i Broager sogn – som Broager sogn i øvrigt gjorde det for år tilbage for Egernsund kirkesogn.

Der er ni medlemmer i det nuværende menighedsråd, fordi der for fire år siden var flere end 4.000 medlemmer af folkekirken i sognet. Nu er medlemstallet under 4.000, præcist på 3.863 medlemmer af en befolkning på 4.565, hvorfor der til september kun skal vælges otte. Præsterne er fødte medlemmer.

Marianne Tychsen i snak med fremmødte – i baggrunden kirkens to præster.

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing