Broager.dk

Livet er tilbage på enge og i vandhuller

Afgræsningen hjælper til at genskabe natur. Foto: Sønderborg Kommune.

Siden 2015 har Sønderborg Kommune sammen med Danmarks Naturfredningsforening Sønderborg og konsulentfirmaet Ravnhøj Consult med støtte fra fonde gennemført et stort naturprojekt på Als og Broagerland. Projektet har skabt liv til sjældne planter og frøer.

 

Tilgroede enge og vandhuller i Sønderborg Kommune har atter fået nyt liv. Et stort naturprojekt har gennem en årrække på ni år forvandlet tilgroede naturområder til områder med plads til sjældne planter, salamandre, frøer og tudser, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

– Dyr og planter har brug for mere plads, end de har i dag. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder med lodsejere og Danmarks Naturfredningsforening om disse naturprojekter. Naturen er presset med fortsat tilbagegang for dyre- og plantearter. Men gennem denne indsats har dyre- og plantelivet fået små nicher i vores landskab, hvor natur kan få lov at etablere og udvikle sig, siger Asger Romme Andersen, der er formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

På de ni år er 16 engstykker på Als og Broagerland indhegnet, så områderne kan blive afgræsset af fx køer og heste. Engene var tidligere tilgroede områder med højt græs, som ikke gav meget plads til blomster, engfugle og insekter. Sammen med lodsejere og kvægholdere bliver områderne nu afgræsset, og allerede nu ses en øget blomstring flere steder. Ved strandengslokaliteter ses fx også fuglearter som vibe og strandskade samt knoldet mjødurt, som foretrækker kort vegetation.

Senest er der indhegnet strandengsområder ved Sandvig på Nordals, et kystoverdrev ved Dyndved Hav samt enge ved Asserballe og Høgebjerg på Midtals.

Der er også blevet restaureret en række tilgroede vandhuller og etableret nye småsøer på Als. Det er blandt andet de sjældne frøer løgfrø og løvfrø, som har glæde af de nye vandhuller.

Over 50 lodsejere på Nordals og Broagerland har lagt jord til genoprettelse af søer og enge.

– Vi kender alle frøernes kvækken om foråret, men mange glemmer nok, at de er truede arter. Derfor er det altafgørende, at lodsejerne har set positivt på projektet og lagt jord til. I Byrådet prioriterer vi også indsatsen og har blandt andet sat penge af til mere biodiversitet i projektet Danmarks Vildeste Kommune i årene 2022-2024, hvor et af projekterne er at skabe bedre forhold for løvfrøen på Nordals, siger Maria Frost Andresen, der er næstformand i Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Helt konkret er der med gravemaskiner fjernet skyggende buske, tagrør, dunhammer i vandhullerne, og ophobet slam er fjernet. På den måde er der kommet lys og frisk vand til vandhullerne. Siden 2021 er der anlagt eller restaureret 22 vandhuller på Kegnæs, Skovby/Pøl, Sarup/Tandselle, Asserballe og Notmark. Og i efteråret 2023 er der desuden anlagt yngledamme til løgfrøer ved Mjelsmark på Nordals. Der er planlagt yderligere fem i 2024 ved Mjang, Augustenborg og Hørup Skov.

 

Projektet er gennemført med midler fra Sønderborg Kommune, 15. Juni Fonden, Den Danske Naturfond og Markus Jebsens Naturpulje.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing