Broager.dk

Nu ved skolerne, hvad politikerne går efter

Børne- og Uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune har godkendt et kommissorium med titlen Skolernes Årti – Fremtidens Skole. Det vil skabe en stærk og moderne folkeskole, der rustes til at møde fremtidens udfordringer de næste 10 år.

Under overskriften ”Investeringer i fremtiden – vores skoler og børn” besluttede et enigt Byråd i budgetaftalen 2024-27, at de næste 10 år skal være skolernes årti, der fortsætter arbejdet med Fremtidens Skole, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det rummer investeringer i og klare sigtelinjer for kvalitet og mål for arbejdet i Sønderborg Kommunale folkeskoler samt et markant løft af de fysiske rammer for folkeskolerne i 2025-35.

Arbejdet tager udgangspunkt i helhedsplanen “Kvalitet i dagtilbud og skole” fra 2017 og for at have noget at styre efter, har Børne- og Uddannelsesudvalget netop godkendt et nyt kommissorium med titlen Skolernes Årti – Fremtidens Skole.

Det glæder formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Jesper Smaling.

– Vi har en forpligtelse over for vores børn og unge og ved at investere i vores skoler, investerer vi i fremtiden. Det er afgørende, at vores børn får de bedste muligheder for læring og udvikling, og med Skolernes Årti – Fremtidens Skole får vi nu i Byrådet et fælles grundlag at arbejde med på folkeskoleområdet, siger han.

Han bakkes op af næstformand i Børne- og Uddannelsesudvalget, Jesper Larsen.

– Vi ser frem til et samarbejde med alle relevante parter omkring Skolernes Årti – Fremtidens Skole. For selv om vi som kommune skal sikre rammerne, så er det skoler, lærere, forældre og elever, der er med til at skabe den bedste skolegang og dermed de bedste betingelser for læring og trivsel. Og den fremtid skal vi skabe sammen, siger han.

For at understøtte arbejdet omkring fremtidens skole er der i budgetaftalen afsat 1 mio. kr. i årene 2024-27.

Forslag til centrale elementer i Skolernes Årti – Fremtidens Skole omfatter:

Opgradering af skolernes fysiske rammer:

Der vil blive foretaget betydelige investeringer i skolebygninger og faciliteter for at skabe et inspirerende læringsmiljø.

Folkeskolernes kvalitetsudviklingsarbejde:

Der vil være fokus på løbende forbedringer af undervisningsmetoder og læringsresultater.

Stærke specialtilbud:

Alle elever skal have adgang til specialundervisning og støtte efter deres individuelle behov.

Forslag til skoledistrikter:

Der arbejdes på at optimere sammensætningen af klasserne for at sikre en bedre fordeling af ressourcer og kompetencer.

Udvikling af profilskoler:

Målet er, at alle kommunale folkeskoler får en tydelig faglig profil, der matcher elevernes interesser og styrker.

Madordninger i folkeskolen

Potentialer og muligheder afsøges

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing