Broager.dk

På mandag bliver det atter billigere

Et million-underskud i Broager Fjernvarme sidste år skal gnaves af i år og betyder selvsagt, at fjernvarmen i 2023 koster mere, end det koster at producere varmen.

Mest ærgerlig er fjernvarmen over, at en generator gik i stykker i oktober. Generatoren er et vigtigt bidrag til billig varme.

Den blev sendt til reparation i Tyskland, og efter flere måneders indsats er den nu ankommet til Broager, så den bliver genindsat i produktionen fra næste uge.

– Fraværet af generatoren har gjort, at vi desværre har mistet meget store indtægter i denne periode, hvilket kunne have hjulpet på varmeprisen, sagde formand Peer Monger i bestyrelsens beretning på generalforsamlingen i aftes.

De voldsomt stigende priser på gas sidste år har betydet, at over 25 forbrugere har tilsluttet sig Broager Fjernvarme, som nærmer sig 1.200 aftagere.

– Jeg nævnte på den sidste generalforsamling, at vi ville blive endnu grønnere, og det har vi indfriet i 2022, idet vi har reduceret anvendelsen af gas yderligere, oplyste Peer Monger.  Vi har i 2022 produceret 24.280 KWh varme fordelt på:

Varmepumpe 15.785 MWh 65%
Solvarme 5.930 MWh 20%
Kedler 886 MWh 4%
Generator 2.679 MWh 11%

Skifter rørene ud

Fjernvarmen er i gang med at udskifte dårlige rør. På Østerled er de skiftet ud. Ved opgravningen af rørene blev der fundet kraftige tæringer, og udskiftningerne har ført til, at vandtabet er reduceret med 1,0-1,5 m3 pr. døgn.

Fjernvarmen fortsætter med at skifte gamle rør ud og vil i den forbindelse følge Sønderborg Forsynings kloakarbejder i Broager midtby, så der kun skal graves op én gang for at løse kloak og fjernvarme-arbejder.

Grundvandsvarmepumpen er også blevet optimeret. Der er byttet rundt på visse rør, så varmepumpen kan startes, uden at der sendes en kuldeprop ud i byen – og på en måde, så anlægget kan stoppes på de dyre produktionstidspunkter og producere, når strømmen er billigst.

Kampvalg til bestyrelsen

På generalforsamlingen i aftes på Broagerhus var der i øvrigt kampvalg til bestyrelsen. Tre var på valg og parate til genvalg. Fem kandidater meldte sig. Og genvalgt blev – efter en skriftlig afstemning – Palle Klausen, Kurt-Henning Krogh og Asmus Frederiksen. Uden afstemning valgtes Kenneth S. Jørgensen som suppleant.

Bedre indkaldelser

Flere på generalforsamlingen kritiserede, at der var et konkret forslag at stemme om, nemlig forslaget om at pålægge bestyrelsen at snakke samarbejde med Sønderborg Fjernvarme. Bestyrelsen blev derfor opfordret til at orientere om den slags – om medlemsforslag – FØR generalforsamlingen, så forbrugerne kan se, hvor vigtigt det er at møde op!

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing