Broager.dk

Sparekassedirektører får nye kontrakter

Det nye logo for den nye fusion

I dag, mandag, godkendte Finanstilsynet den planlagte fusion mellem Frøs Sparekasse og Broager Sparekasse, og Sydjysk Sparekasse er derved en realitet. Det oplyser Broager Sparekasse på deres hjemmeside.

Det sker efter, at fusionen godkendt af repræsentantskabet i Broager Sparekasse den 21. september og af repræsentantskabet i Frøs Sparekasse den 28. september. Sydjysk Sparekasse er det nye navn efter fusionen og tilsammen har de to pengeinstitutter flere end 300 års erfaring og dybe rødder i Syd- og Sønderjylland. De får afdelinger i hele Syd- og Sønderjylland.

Sydjysk Sparekasse får hovedkontor i Rødding samt stabsfunktioner i Broager og Sønderborg og den fusionerede sparekasse får ca. 230 medarbejdere og 75.000 privat- og erhvervskunder, hvoraf de 18.000 er garanter.

Med et kapitalgrundlag på 1,3 milliarder kroner og en balance på godt 12 milliarder bliver Sydjysk Sparekasse blandt de 20 største pengeinstitutter og blandt de fem største garantsparekasser i Danmark.

Nyt logo

Med det nye navn Sydjysk Sparekasse skiftes også til nyt logo (se foto) og også disse historiske registrerede binavne forvinder:

Broager Spare- og Laanekasse
Sparekassen Broager
Sparekassen Egernsund
Sparekassen Gråsten
Sparekassen Nybøl
Sparekassen Sønderborg
Sparekassen Aabenraa

Efter Fusionen vil den fortsættende sparekasse anvende navnet Sydjysk Sparekasse og have følgende registrerede binavne: Broager Sparekasse, Frøs Sparekasse og Sydjysk Leasing.

 

Nye direktør-kontrakter

I fusionsredegørelsen oplyser Broager Sparekasse på deres hjemmeside også om de særlige fordele, der er for bestyrelser og direktionerne i Frøs og Broager.

De nuværende administrerende direktører i de to sparekasser, Max Hovedskov (Frøs) og Lars B. Christensen, (Broager) indtræder som direktion for det fortsættende institut i nye kontrakter.

Bestyrelserne for de to sparekasser har i forbindelse med forhandlingerne om fusionen forhandlet nye ansættelseskontrakter med de to direktører, og disse nye kontrakter vil afløse de eksisterende kontrakter.

Hverken Max Hovedskov eller Lars B. Christensen opnår samlet set forbedrede ansættelsesvilkår i den forbindelse, men der sker en række ændringer af vilkårene, som følge af at de to direktørers vilkår ensrettes. Der vil således være tale om både skærpelser og lempelser af vilkår for begge direktører.

Både Max Hovedskov og Lars B. Christensen har i deres nuværende direktørkontrakter bestemmelser, der giver en økonomisk beskyttelse i tilfælde af opsigelse i forbindelse med en fusion. Der er tale om en forskellig regulewring i form af henholdsvis et forlænget opsigelsesvarsel henholdsvis en ekstraordinær fratrædelsesgodtgørelse. Bestyrelserne i de to sparekasser finder det vigtigt, at der er tryghed omkring ansættelsen efter fusionen og har derfor aftalt, at der i en periode på 2 år efter Fusionens gennemførelse gælder et med 12 måneder forlænget opsigelsesvarsel og en forhøjelse af fratrædelsesgodtgørelsen med et beløb svarende til 12 måneders vederlag. Denne fusionsbeskyttelse gælder også ved eventuelle fremtidige fusioner.

Der gives herudover ikke særlige fordele til medlemmerne af Frøs Sparekasses eller Broager Sparekasses ledelse i forbindelse med Fusionen.

Repræsentantskabet fra henholdsvis Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse fortsætter indtil næste repræsentantskabsvalg i 2026.

 

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing