Broager.dk

10.000 gæster i Broagerhus sidste år

Flere har ringet forgæves for at få billet til onsdagens musikalske underholdning på Broagerhus. Gas-nitterne spiller, og med flere end 100 tilmeldte er der fuldt hus.

Den markante opbakning er slet ikke usædvanlig i Broager, hvor en række aktiviteter tiltrækker mange. Broagerhus danner rammen om et stort antal hobby-aktiviteter.

– Der har været travlt i værkstederne, og der er fabrikeret mange flotte ting hos trædrejerne, i malerværkstedet, hos keramikholdene og hos de forskellige strikkehold, ligesom kortspillerne har haft travlt med at hive stik hjem! – sagde formanden, Erik Krogh bl.a. i bestyrelsens beretning på aftenens generalforsamling.

Hver uge giver aktiviteterne ca. 130 besøg – som på årsbasis giver et besøgstal på Broagerhus på ca. 6.000.

– Når vi dertil lægger Ældresagens, Pensionistforeningens og de øvrige foreningers, virksomheders og Borgerhus’ egne møder/arrangementer og udstillinger, kan vi lægge ca. 4000 besøgende oveni – og dermed et besøgstal i 2022 på ikke færre end ca. 10.000, oplyste formanden for Medborgerhuset Broagerhus, Erik Krogh, i sin beretning på generalforsamlingen.

Han forklarede også fremgangen.

-Til april har Broagerhus været i gang i 6 år. Antallet af kreative værksteder er vokset. Antallet af foreninger og interessegrupper med flere, der bruger huset, er også vokset. Og vi er nået op på, at 633 voksne ved årsskiftet har tegnet sig som medlem.

Så udviklingen har vist, at Broager havde brug for et Medborger- og Kulturhus. Det er glædeligt og et godt aktiv for området, bemærkede formanden og hyldede de frivillige:

-Broagerhus kan jo ikke drives uden frivillige og ildsjæle. De udfører et stort arbejde i dagligdagen, både som tovholdere på de forskellige hold i de kreative værksteder og som tovholdere for kortspils- og strikkehold m.m., samt til arrangementer i huset og ikke mindst til den daglige drift og vedligehold.

Til alle disse frivillige skal lyde en stor tak for det store arbejde, de har ydet og stadig yder.

Sund økonomi

Ca. 75 foreninger, organisationer og grupper bestilte lokaler på Broagerhus i 2022, og konceptet med lokaleleje og ordningen med, at fremmødte betaler 10 kr. for kaffen, er med til at sikre Broagerhus en god økonomi.

Vi har et beskedent overskud på 13.000 kr. og et bankindestående til fremtidige investeringer på godt 150.000 kr. oplyste kassereren.

Genvalg

Generalforsamlingen genvalgte til bestyrelsen Vagn Peter Petersen, Orla Kristensen og Gerd Bargum Petersen og suppleant Kristian Pallesen.

Bestyrelsen fra venstre: Erik Krogh, Vagn Peter Petersen, Gunnar Glindvad, Gerd Bargum, Bent Moldt,  Wilma Klein Lenderink og Karin Gerber. (Orla Kristensen var ude for at lave kaffe…)

Foto: Kristian Pallesen

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing