Broager.dk

150 mødte til fjernvarmens generalforsamling

Peer Monger og direktøren for Sønderborg Varme, Erik Wolff.
Per Deleuran er nyvalgt suppleant.

Af Kristian Pallesen

Fremmødet var historisk denne tirsdag, den 23 april 2024. Ikke færre end ca. 150 mødte til generalforsamlingen i Broager Fjernvarme i aften. Af den grund var ødet flyttet fra Broagerhus til Broager Hallen. Og aftenens vigtigste afstemning fik et klart udfald.

Med 120 stemmer i ryggen forhandles der videre om en sammenlægning med Sønderborg Varme, hvis altså også Sønderborg Fjernvarme stemmer ja på deres generalforsamling torsdag aften i denne uge.

Tidsplanen er, at uafhængige eksperter skal gennemanalysere det materiale, som allerede er udarbejdet og som viser, at Broagers knap 1.200 aftagere vil opnå billigere fjernvarme ved en sammenlægning, mens de omkring 16.000 aftagere af varme i Sønderborg skal forvente en prisstigning som følge af de store investeringer, Sønderborg Varme har udsigt til i de kommende år.

Begge fjernvarmeselskaber får en økonomisk gevinst af en sammenlægning, viser den analyse om det økonomiske potentiale, som er afdækket siden november 2023, da begge selskaber underskrev en hensigtserklæring.

Frem til oktober bliver uvildige eksperter bedt om at kvalitetstjekke og lave alt nødvendigt papirarbejde for en sammenlægning. Det koster i omegnen af 1 mio. kr., som deles ligeligt mellem Broager og Sønderborg.

Hvis begge selskabers aftagere af varme har de fordele ved en sammenlægning, som fase 1 har afdækket, så bliver der indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger i oktober-november, så en sammenlægning kan gennemføres fra 1. januar 2025.

Hvis sammenlægningen bliver en realitet, viser de foreløbige beregninger, at årets varmepris for et standardhus i Broager falder med 3.500 kr. allerede fra januar 2025 – fra 18.000 kr. til 14.500 kr.

Genvalg og nyvalg

Forud for generalforsamlingen var der en vis spænding om, hvordan personvalgene ville forløbe. Peer Monger og Vagn Peter Petersen var på valg til bestyrelsen og parat til genvalg, og Peer Monger forklarede forud for afstemningen, hvorfor de to gerne ville føre forhandlingerne videre sammen.

Herefter afstod alle i forsamlingen fra at kandidere til bestyrelsen. De to blev genvalgt uden modkandidater.

Til suppleantposten havde Peder E. Pedersen forlods meddelt, at han helst ikke ville genvælges. I stedet opstillede Per Deleuran, varm fortaler for bestyrelsens forslag, som opnåede valg uden afstemning. Efter en snak med formanden fik han bekræftet, at fjernvarmens bestyrelse nu ændrer praksis, så også suppleanter fremover deltager i bestyrelsens møder.

En god tone med kun få friske udfald kendetegnede generalforsamlingen. Den sluttede lidt efter kl. 22, hvor det ikke var sult men seng, der trak en del væk fra hallen, så de gik glip af smagen af  nye og velsmagende grovboller fra SuperBrugsen.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing