Broager.dk

Børnegården Nejs har opnået sjælden hæder

Lederen af Børnegården, Hanne Osborg og formanden for byrådets Børne- og Uddannelsesudvalg, Jesper Smaling.

Af Kristian Pallesen

Børnegården Nejs i Broager er Danmarks første vuggestue/børnehave, som har formået at blive Verdensmåls-certificeret. Og det blev markeret med en indbudt reception i ugen der gik.

Forud er gået en lang proces med at finde frem til, hvordan børnegården skal arbejde for at leve op til en bæredygtig ledelse omsat i bæredygtige aktiviteter for børnene.

-Vi har forholdt os til alle FN’s 17 verdensmål , og beskrevet hvordan vi vil arbejde i en Nejs kontekst, forklarer Hanne Osborg, daglig pædagogisk leder af Børnegården Nejs – og fortsætter:

I august nåede vi vilde højder, da fik vi på et møde med direktøren for Chora 2030, Kristine Fjord Tolborg, fik tilsagn om, at alle kriterier var opfyldt for at opnå vores certifikat i Verdensmål. Det var bare en god dag! Det er meget motiverende. Og nu ligger der en plan tre år frem i forhold til vores pædagogiske praksis.

Det synlige bevis – på gavlen ud mod stien.

Byttecentral og affaldssortering

Det vi kan fremhæve i dag, er vores byttecentral. I indgangspartiet er der indrettet plads til, at forældre og børn kan aflevere ordentligt tøj, tøj der ikke er gået i stykker, og som man er vokset ud af. Og så kan andre familier lige plukke en flyverdragt eller andet. Det er en rigtig god måde også at bevidstgøre børnene om, at når der er tøj, man ikke kan passe, så kan andre bruge det. Tænk at en favorit T-shirt stadig kan løbe rundt i børnehaven, bare i et andet barns udgave. Der sker bare noget godt.

Vi vil også fremhæve vores måde at sortere affaldet. Det seneste initiativ er, at når de er færdige med at spise, så knapper de deres hagesmækker af og smider i én spand, vaskeklub i en anden spand og deres restaffald i en tredje spand. Det gør vi jo kun, fordi Sønderborg Kommune gør det muligt for os.

Vi kan gøre en forskel

Uden nogen modige, ivrige, engageret og fagligt dygtige medarbejdere, et fantastisk forældreråd, og en helt igennem forandringsparat og positiv forældregruppe i Nejs, var vi ikke nået dertil, hvor vi er i dag.

Vi ved godt at vi ikke er i stand til at stoppe sult og fattigdom i verden.

Men det vi ved er, at vi faktisk kan gøre en forskel i det pædagogiske arbejde ud fra den handleplan vi har beskrevet. Den understreger vigtigheden af, at vi sammen i Nejs danner vores børn til en bæredygtig fremtid, og på den måde sikrer, at vi sammen har en positiv påvirkning på vores omkringliggende samfund og på vores planet. Alt kan kobles til Verdensmålene som vi arbejder i dag.

Kagen til de indbudte gæster.

Henter inspiration udefra

Som led i omstillingen til den bevidste vej til at opfylde FN’s verdensmål henter børnegården også inspiration udefra.

I november 2023 har lederen med tre medarbejdere været på jobshadowing i Slovenien faciliteret af Erasmus plus. Formålet var at tilegne os ny viden om genbrug og bæredygtighed.

Vi besøgte to meget forskellige institutioner, som umiddelbart efter vors besøg, genbesøgte os i Nejs. Meget viden om pædagogisk praksis blev udvekslet mellem Slovenien og Nejs.

Chora 2030 vil meget gerne tilegne sig noget viden om, hvad vi har taget med os hjem efter denne tur, så samarbejdet med Chora 2030 er fortsat eksisterende.

Det er meningen, at der følges op, så samtlige medarbejdere i Nejs i løbet af 2024 / 2025 skal på jobshadowing forskellige steder i Europa, hvor der er fokus på bæredygtighed, biodiversitet, udeliv, som kobles til Verdensmålene.

Parallelt med vores store arbejde i Verdensmål, arbejder Nejs også med i projekter for alle børneinstitutioner i område Jylland. Et uddannelsesforløb for alle medarbejder med fokus på inkluderende læringsmiljøer for alle børn. Et tredje projekt er at skabe en evalueringskultur, så vi optimerer den kvalitet, vi leverer.

Ingen af de tre indsatsområder står alene. De hænger rigtig meget sammen i de pædagogiske læringsmiljøer som vi i Nejs skaber, måden vi udvikler og arbejder på, understreger Hanne Osborg.

Uanset vejret, så foregår meget udenfor.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing