Broager.dk

Broager-borger vil indrette boliger i Gråsten bymidte

Læserbrev fra Ole Hansen, Gartnervænget 2 B. Broager.

 

Efterveer – Bemærkninger – Konstatering efter Borgermøde i Ahlmannsparken, den 27.11.23.

3 medarbejdere i Kommunens Byplanlægningsafdeling var mødt op for at præsentere:

 Bevarende Lokalplanforslag for Gråsten Bymidte 7.1-8.

Lokalplanen er udløst af et Kommunalt forbud mod anden anvendelse end erhverv i stueetagen på ejendommen Slotsgade 1, et såkaldt §14 forbud, som er hjemhørende i Planloven.

Kommunen skal indenfor en frist på max. 1 år præsentere et forslag til Lokalplan. Denne frist er overholdt, idet der er medgået 11 måneder fra forbudets ikrafttrædelse, til fremlæggelse af forslaget. Lokalplanen består af 147 sider. Det vil sige, at Byplanlæggerne har haft 2 ¼ kalenderdage pr. produceret side!

Adspurgt på mødet, hvordan konkret intentionerne i Planen skulle udmøntes, kom der intet svar på!

Byplanlæggerne italesatte op til flere gange – det fantastisk , gode og konstruktive samarbejde, der havde været mellem Kommunen, Handelsstandsforeningen og Gråsten Forum.  Ja parterne havde sågar været på en fælles byvandring. Partnerne er i forløbet endda blevet enige om, at selve ”det gamle” Bycentrum også let kunne tilføjes en sløjfe på kortet, der opfangede den ”gamle” Politigrund, og at der så her er plads til et nyt Supermarkedet, samt et antal sociale boliger.

Undertegnede tager ikke stilling til om det er godt eller skidt for den fremtidige Bymidte, (men jeg har en mening om det). Men det, jeg tager stilling til er de efterveer, der er kommet i kølvandet på en fremlæggelse af et Lokalplanforslag, der ensidigt kun har involveret Handelsstandsforeningen og Gråsten Forum, og mig bekendt,  ikke en eneste lodsejer i Delområde 1. Lodsejerne i Delområde 1(det røde område på kortet) – er virkelig ramt, og er blevet ”kørt over af en bulldozer”.  – Hvordan kan Kommunen agere så udemokratisk???

Jeg er bekendt med, at andre Kommuner med succes har sagt, og arbejdet ud fra devisen om: ”Vil I have en Lokalplan, skal alle borgere inddrages og være enige, ellers ingen Lokalplan”. Den form for borgerindflydelse kendes åbenbart ikke i Sønderborg kommune.

Jeg er helt med på, at Gråsten bør have en Lokalplan, og ønsker hele Gråsten By tillykke med, at der i forslaget er åbnet op for at konvertere erhvervsareal om til beboelse. Det var på høje tid, at Kommunen indser, at en 20årig administration på et ikke lovligt grundlag må bringes til ophør.

Afslutningsvis har et lille nærstudie for mig afsløret, at ingen, eller højst et medlem af Gråsten Handelstandsforening og Forum er ejer af en ejendom i område 1. – I alt 24 ejendomme. En opbakning af

den art på ”ryggen af andre”, – og så samtidig forlange – giver jeg ikke meget for.

Venlig hilsen

Ole Hansen, Gartnervænget 2 B. Broager.

Tlf. 40172496.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing