Broager.dk

Broager by har brug for byggegrunde

Læserbrev: Af Christel Leiendecker, formand for Broager Udviklingsforum

I høringssvarene til forslaget om ny kommuneplan indgår et indlæg fra medlem af bestyrelsen i Broager Udviklingsforum, Jan Bjerkèn. Han skriver, at han ikke kan udtale sig på Broager Udviklingsforums vegne, og gør det så alligevel.

Derfor finder jeg grund til at præcisere, at Broager Udviklingsforum gerne bidrager med opbakning til planer om udstykning af flere byggegrunde. Broager har brug for dem, hvis lokalsamfundet skal lykkes med at fastholde ældre og tiltrække nye tilflyttere.

Broager Udviklingsforum har derfor heller ikke spændt ben for Carsten Hansens/Ole Hansens forslag om en parcelhusudstykning i Broager Syd.

Men vi har prioriteret Broagers mest akutte udfordring. Og med massiv opbakning på borgermødet har vi arbejdet aktivt for at få Broager Øst tilbage som det boligområde, der tidligere har været udlagt til formålet. Arealet kan nemlig rumme de boligtyper, vi bare slet ikke har nok af – især til ældre og til yngre med eller uden børn som gerne vil bo i Broager. Et enigt byråd har imødekommet Broager på det punkt.

Kommunens afvisning af en udstykning i Broager Syd (Nejsli) for mere end tre år siden åbnede i den grad vores øjne for Broagers dilemma: At især naturhensyn men også afstandskrav m.v. er en hindring for byudvikling. Derfor har Broager Udviklingsforum i flere omgange spurgt kommunen om, hvor der er mulighed for at udstykke nye byggegrunde. Uden at få svar.

Senest er det heldigvis lykkes for os at få kommunen til at screene for udviklingsmulighederne 360 grader omkring Broager by. Kommunen peger på (parcelhus)grunde med en placering mellem Østerhøj og Dyntvej, men først gælder det Broager Øst mellem Jørgensby og Dyntvej.

Lad mig også tilføje, at Broager Udviklingsforum ser et stærkt behov for de 20 rækkehuse på 80 kvm., som Mikael Ebbesen er klar til at opføre i Broager Øst, hvis arealet nabo til vandværksbygningen, kan komme med i kommuneplanen NU. Boliger i den størrelse er stærkt påkrævet.

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing