Broager.dk

Appel om at genåbne Cathrinesminde Teglværk

Lukningen af Cathrinesminde Teglværk har ramt lokalsamfundet og især turismen så hårdt, at alle aktører med en interesse i at se museet genåbnet nu har sendt formanden og direktøren for Museum Sønderjylland, Simon Møberg Torp og Axel Johnsen, til et møde om en genåbning.

”Vi føler et stærkt behov for at komme i dialog om den fremtidige adgang til Cathrinesminde Teglværk og museets service i sommerhalvåret og ser gerne fra jer et forslag til dato og sted for et dialogmøde, der dels kan tydeliggøre det lokale frivillige engagement dels kan afdække mulighederne for en tilfredsstillende besøgstjeneste,” skriver Ingebeth Clausen – Smøl Landsbylaug på vegne af:

 

BIB Brunsnæs-Iller-Busholm Landsbylaug
Smøl Landsbylaug
Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug
Vemmingbund Landsbylaug
Cathrinesmindes Venner
Lokalhistorisk Forening for Broagerland
Broagerlands Lokalarkiv
Broager Udviklingsforum og
Initiativgruppen for Det levende Teglværk.

Turister skal føle sig velkomne!

Invitationen til museet er ledsaget af en fortælling om, hvordan vi på Broagerland oplever reaktionerne på, at teglværket er lukket.

”På et fællesmøde mellem Landsbylaugene på Broagerland den 5. september 2023 kunne vi konstatere, at såvel borgerne som sommerhusejerne på hele Broagerland har haft ikke kun mange, men utallige henvendelser fra turister – på både gåben, cykler og i biler – der har villet besøge Cathrinesminde.

Alene på Gendarmstien er der over 130.000 vandrere årligt, foruden det stigende antal af cykelturister m.fl. der besøger området.

Vi sætter en ære i at turisterne skal føle sig velkommen og dem vi møder, ønsker vi fortsat god tur, hvorved vi ofte kommer ”i snak” med dem.

Turisterne spørger ind til mange ting, men eet gennemgående tema, som vi alle er blevet spurgt om utallige gange denne sommer er: ”Cathrinesminde”

Folk er skuffede, uforstående, kede af det og ærgerlige

 

Folk er skuffede, uforstående, kede af det og ærgerlige, når de nu kommer til området for at mærke historien, og så møder en lukket kulturinstitution.

Vi har naturligvis alle fulgt med i pressen og læst om museernes vilkår i f t energi- og inflationskrise, besøg hos Folketingets Kulturudvalg, kommende Museumsreform og set opgørelsen over hele landets mest besøgte attraktioner og Museum Sønderjyllands besøgstal.

Senest den 3. september 2023 kunne vi læse, at i skolernes sommerferie har samlet set 32.125 gæster lagt vejen forbi Museum Sønderjyllands museumsafdelinger, mod 25.826 i 2022. En stigning på 24,39%.

Cathrinesminde Teglværksmuseum havde i 2022 et besøgstal på hele 16.687.

Et besøgstal, der er hentet på ca. 6 måneders åbningsperiode.

Hvor ville det have været et godt argument både ift Folketingets Kulturudvalg og arbejdet med museumsreformen, hvis det samlede besøgstal for MSJ alene i sommerferien på Cathrinesminde ville have været godt 10.0000 gæster højere.

Cathrinesminde betyder utrolig meget

Cathrinesminde, teglhistorien og småskibsfarten er en meget stor del af Broagerlands og områdets identitet og dna, som vi stolte af og derfor gerne fortæller om til de mange mennesker, (16.687 i 2022) der interesserer sig for vores landsdel og historie.

Der er stor interesse for landsdelens historie. Ikke kun konger og hertuger, men også teglværkernes og arbejdernes historie.

At Cathrinesminde betyder utrolig meget, kunne vi konstatere, da Landsbylaugene på Broagerland med mere end 50 frivillige i år selv stod for ”Det levende Teglværk”, hvor omkring 1400 besøgende var forbi, endda på trods af kraftig dagsregn om søndagen.

Broagerland vil gerne appellere til Museum Sønderjylland, at man gentænker beslutningen om lukningen af Cathrinesminde. En mulighed kunne være en åbningsperiode på 3-4 måneder i f.eks. maj-august.

August med, fordi det er den måned, hvor vi i området har besøg af mange tyske turister.

Landsbylaugene på Broagerland kan ikke være behjælpelige med 50 frivillige i den periode, men er åbne for, sammen med Museum Sønderjylland, at se på en model, hvor visse funktioner kan overtages af frivillige.”

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing