Broager.dk

Broager Fjernvarme gør klar til sammenlægning

Dagens breaking news i Broager er, at Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. og Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.
nu går i gang med at undersøge mulighederne for en sammenlægning.

Den overraskende nyhed fremgår af en pressemeddelelse fra de to fjernvarmeselskaber, hvor Peer Monger,
formand for Broager Fjernvarme nu kalder det fornuftigt at koble ledningsnettet sammen for at sikre
en stabil pris fremadrettet.

– At sammenkoble og udbygge fjernvarmenettene og drifte det hele optimalt bagefter, er en oplagt
mulighed for at kunne sikre en stabil og attraktiv varmepris fremadrettet. Men det kræver flere kræfter,
end et lille fjernvarmeselskab som os råder over, og derfor mener vi nu tiden er inde til at undersøge
nærmere, om der er basis for at forene kræfterne i et fælles selskab sammen med Sønderborg
Fjernvarme, siger Peer Monger.

Broager fjernvarme er for lille til selv at sikre billig fjernvarme, lyder budskabet.

En attraktiv og fremtidssikret varmepris er et fælles ønske hos både Broager Fjernvarmeselskab og Sønderborg Fjernvarme, og derfor kigger de to selskaber på  muligheden for at forene kræfterne ved at lægge de to selskaber sammen til et.

Fjernvarmen spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, også i Sønderborg Kommune. Derfor har
kommunens varmeselskaber i nogen tid undersøgt muligheden for at koble de tre selskabers fjernvarmenet sammen, så eksisterende produktionsanlæg og nye investeringer i f.eks. overskudsvarme fra områdets virksomheder, kan udnyttes optimalt til glæde for alle forbrugerne.

Sønderborg Fjernvarme har allerede fået godkendt et projekt, hvor der etableres en fjernvarmeledning mellem Sønderborg og Gråsten og samtidig etableres fjernvarme i Nybøl og Vester Sottrup. Når det er
gennemført, har Sønderborg Fjernvarme et sammenhængende ledningsnet fra Rinkenæs i vest til Augustenborg og Hørup i øst, og med den planlagte linjeføring via Nybøl, kommer Sønderborg og Broagers
fjernvarmenet også geografisk tæt på hinanden.

Ud over at udnytte eksisterende anlæg bedre, vil et sammenhængende fjernvaresystem give optimale
muligheder for at implementere overskudsvarme fra områdets virksomheder, som f.eks. teglværker og
biogasanlæg, i fjernvarmesystemet, og undersøge muligheden for at implementere vedvarende energi som
vind- og solenergi direkte i varmeproduktionen.

– Sønderborg Varme har i 2018 og 2021 gennemført sammenlægninger med henholdsvis Gråsten
Fjernvarme og Augustenborg Fjernvarme. Det har været en positiv proces, som har givet os langt bedre
muligheder for at matche de store opgaver, vi står overfor: Grøn omstilling, udbygning og udvikling og en
stabil og attraktiv pris til vores forbrugere.

Derfor er det oplagt at undersøge muligheden for en sammenlægning med Broager Fjernvarme også,
siger Claus Plum, formand for Sønderborg Fjernvarme.

Det er afgørende for begge selskaber, at en eventuel sammenlægning giver positive effekter for alle
forbrugere. Nogle af fordelene kræver, de to fjernvarmesystemer forbindes, hvilket ligger nogle år ud i
fremtiden, men det ligger lige for at høste stordriftsfordelene ved fælles administration, fælles driftsledelse
og vagtordning samt fælles vedligehold, indkøb af brændsel og andre services.

I foråret 2024 forventer man at kunne fremlægge det økonomiske potentiale på selskabernes
generalforsamlinger, som i sidste ende er dem, der vil skulle tage stilling til, om det er den vej, man skal gå.
– Vi er enige om først at undersøge det økonomiske potentiale. Så kan generalforsamlingerne tage stilling
til det, og er der opbakning, så fortsætter vi med at udarbejde det juridiske grundlag for en
sammenlægning, som så kan fremlægges generalforsamlingerne til endelig godkendelse efterfølgende,
slutter de to formænd.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing