Broager.dk

Holdningsskifte hos fjernvarme-formand

Peer Monger forstår godt, hvis nogen er overrasket over udmeldingen.

Tekst og foto: Kristian Pallesen

Med dagens udmelding om, at Sønderborg Fjernvarme og Broager Fjernvarme nu i fællesskab undersøger mulighederne for en sammenlægning, er der sket noget af et holdningsskifte hos fjernvarme-formand og bestyrelse i Broager.

-Peer Monger, du har flere gange holdt fast i din modstand mod fælles ledningsnet med Sønderborg. Kan du forstå dem, som måske tænker, at du er vendt på en tallerken med dagens udmelding om, at I nu vil forhandle med Sønderborg om netop at slå jer sammen?

-Joh. Selvom situationen økonomisk er en anden for Broager Fjernvarme. Men vores økonomi er blevet belastet af væsentlig større energiomkostninger. Og vi er udsat for et vist politisk pres. Sønderborg Kommune ønsker en sammenlægning!

Hvor lang tid har I forberedt beslutningen om at gå sammen, og hvornår kan det tidligst ske?

-Vi har vel holdt møder i et par måneder godt og vel, og vi har næppe et endeligt oplæg før om et års tid, hvor vi jo også skal se, om vi har generalforsamlingernes opbakning. Det tror jeg dog, at vi får – også fra den gruppe, som i Broager arbejder med samme vision som os, nemlig billig fjernvarme.

Situationen er jo, at vi ikke kan gøre fjernvarmen grønnere i Broager, end vi allerede har gjort. Men vi kan hjælpe andre. Og selvfølgelig os selv. For vi skal jo ikke ofre noget, hvis vi ikke får noget tilbage. Så hvis der er penge i det for fjernvarmekunderne i Broager, så hjælper vi meget gerne med at komme videre, understreger Peer Monger.

Hvis en sammenlægning af ledningsnettet kommer på tale, skal der lægges rør fra Broager til Nybøl, hvor Sønderborg Fjernvarme allerede har et godkendt projekt med rørlægning mellem Sønderborg og Gråsten og fjernvarme i Nybøl.

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing