Broager.dk

Broager Fjernvarme søger opbakning      

Det er ikke i april i år, at denne bygnings ejerforhold står på spil. (Foto: Kristian Pallesen)

Af Kristian Pallesen

Generalforsamlingen i Broager Fjernvarme kan potentielt samle omkring 1.200 fremmødte. Så vildt går det næppe til. Men fjernvarmens bestyrelse forudser, at fremmødet i år bliver større end tidligere år. Fordi generalforsamlingen skal godkende, at  Broager og Sønderborg Varme i dybden afklarer, om det kan betale sig for forbrugerne at fusionere de to fjernvarmeselskaber. Eller forkaste forslaget.

Generalforsamlingen afvikles på Broagerhus tirsdag den 23. april kl. 19.00 – med tilmelding senest fredag den 19. april af hensyn til bestilling af et mindre traktement og en praktisk afvikling af en evt. afstemning.

Aftenens vigtigste emne er et forslag fra bestyrelsen, som indstiller

”at generalforsamlingen giver bestyrelsen opbakning til at fortsætte forhandlingerne med Sønderborg Varme A/S med henblik på at udarbejde en sammenlægningsaftale, som kan forelægges til endelig beslutning på kommende generalforsamlinger i de to selskaber.”

Billig varme til Broager

Sidste år på generalforsamlingen var det jo oppe at vende, om man skulle snakke med Sønderborg Varme. Det vandt ikke gehør i bestyrelsen og heller ikke på generalforsamlingen. Og det fik bl.a. Per Deleuran, Vestergade i Broager, til at reagere med en Facebook-gruppe. ”Billig varme til Broager” fik hurtigt bred opbakning og har d.d. 516 medlemmer.

-I Gruppen noterer vi os jo, at bestyrelsen er vendt på en tallerken og har indledt forhandlinger med Sønderborg Varme. Man kan forvente, at der i  Facebook-gruppen er et absolut flertal, der bakker op om bestyrelsens forslag den 23. april. Og læg mærke til, at vi ikke skal beslutte en sammenlægning. Vi skal alene beslutte, om de to selskaber skal arbejde videre med at udarbejde et beslutningsgrundlag til en senere generalforsamling, formentlig i efteråret, siger Per Deleuran.

Generalforsamlingen skal beslutte, om man vil arbejde videre med at undersøge, om fordelene er til stede. Det skal analyseres til bunds.

-Er du ikke bekymret for et nej fra forbrugere, der mener at Sønderborg Varmes gæld for Broager er en gældsfælde, og at der er et problem, at Broager har mest grøn fjernvarme, hvor Sønderborg er noget bagud?

– Hvis der ikke kommer nok oplysninger ud til folk, jo så kan jeg være bekymret. Formanden Peer Monger har lovet, at vi kan få besvaret alle spørgsmål. Men jeg formoder, at bestyrelsen ser muligheder og en farbar vej, når de beder om opbakning til at gå videre med at analysere forhold og muligheder, siger Per Deleuran,

Spænding om bestyrelsesvalg

Initiativ med Facebook-gruppen sidste år fik nogle til at tænke, at gruppen ville forberede et forsøg på en markant udskiftning i bestyrelsen på generalforsamlingen i år.

Det afviser Per Deleuran overfor broager.dk

Peer Monger og Vagn Peter Petersen er fjernvarmens folk i den arbejdsgruppe, som har forhandlet med Sønderborg Varme siden efteråret. Begge er på valg. Og de genopstiller begge for at færdiggøre de analyser, der skal til for at fjernvarme-forbrugerne til efteråret kan beslutte sig endeligt.

Om de to får modkandidater, eller om en evt. afstemning vil koncentrere sig om valg til suppleant-posten, ja det vil vise sig på generalforsamlingen. Men signalet allerede på generalforsamlingen sidste år var og er, at nogle har et ønske om at skifte ud eller supplere bestyrelsen med friske øjne.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing