Broager.dk

Broager Sparekasse fusionerer

To pengeinstitutter bliver til ét, når Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse fusionerer under det nye fælles navn Sydjysk Sparekasse – hvis altså de to sparekassers repræsentantskaber og Finanstilsynet godkender planen.

Fusionen forventes at være en realitet den 2. oktober 2023, hedder det i en pressemeddelelse fra de to institutter.

De to sparekasser har i denne uge offentliggjort deres respektive halvårsregnskaber. Som det fremgår af regnskaberne, er der tale om to sunde pengeinstitutter, der ønsker at fusionere for at stå endnu stærkere i fremtiden.

”Vi ønsker med fusionen at etablere en stærk lokal garantsparekasse, der ud over at levere professionel rådgivning og finansielle løsninger, bakker op om lokalsamfundet og bidrager til udvikling og vækst i Syd- og Sønderjylland. Derfor har bestyrelserne bag Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse besluttet at indstille til, at sparekasserne indgår i en ligeværdig fusion,” siger bestyrelsesformand for Broager Sparekasse, Erik Johannsen.

Øgede krav til compliance, kapitalgrundlag, og sikring  bl. a. hvidvask udfordrer mange pengeinstitutter. Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse forener kræfterne for at stå bedre rustet til at leve op til nuværende og kommende krav.

”Sammen skaber vi et nyt pengeinstitut, der tilsammen hviler på mere end 300 års erfaring og dybe rødder i Syd- og Sønderjylland. Vi sender med Sydjysk Sparekasse et stærkt signal ud i markedet om, at vi er et lokalt pengeinstitut, hvor kunderne altid er i centrum for vores virke,” siger bestyrelsesformand for Frøs
Sparekasse, Jørgen Kring Jensen.

Sydjysk Sparekasse går også styrket ind i at udvikle løsninger til øget digitalisering, bæredygtighed og sikre fortsat konsolidering af den nye, fælles sparekasse.

Flere kræfter i syd
Broager Sparekasse har eksisteret i 178 år og Frøs Sparekasse i 151 år. De to garantsparekasser deler mange fælles træk og værdier som for eksempel lokal forankring, et godt sted at være, ordentlighed og stærke kompetencer.

”Vi er rigtig glade for muligheden for at kunne fusionere med Frøs Sparekasse, da vi grundlæggende passer godt sammen. Sammen får vi flere kræfter i Sydjylland. Vi tager det bedste fra begge sparekasser med i Sydjysk Sparekasse til gavn for vores kunder og medarbejdere i et område, der strækker sig fra Esbjerg i
vest, over Vejle i øst og ned til Sønderborg-området i syd,” siger adm. direktør for Broager Sparekasse, .

Adm. direktør for Frøs Sparekasse, Max Hovedskov, fremhæver perspektiverne i fusionen.

”Under det nye navn og nye brand går vi fremtiden i møde med stærke kompetencer og lokal tilstedeværelse. Sammen vil vi være et godt sted at være, hvor der er plads til både alle nuværende medarbejdere og kunder, og hvor vi kommer til at stå stærkt i fremtidens konkurrence,” udtaler han.

Fusionen skal godkendes
Fusionen er nu besluttet af de to bestyrelser. Næste skridt er, at de to repræsentantskaber skal vedtage fusionen. Der er repræsentantskabsmøde i Broager Sparekasse den 21. september og i Frøs Sparekasse den 28. september 2023. Herefter skal Finanstilsynet godkende fusionen, hvorefter fusionen forventes at blive
en realitet kort efter.

FAKTA OM SYDJYSK SPAREKASSE
De to nuværende bestyrelser ønsker et delt formandskab mellem de to nuværende bestyrelsesformænd
frem mod den 1. april 2024, hvor Jørgen Kring Jensen (nuværende bestyrelsesformand i Frøs Sparekasse)
udtræder grundet vedtægternes aldersgrænse. Herefter overtager Erik Johannsen rollen som
bestyrelsesformand, Peter Hesselberg som 1. næstformand og Peter Eberle som 2. næstformand.
Direktionen består af adm. direktør Max Hovedskov og direktør Lars B. Christensen.
Repræsentantskabet fra henholdsvis Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse fortsætter indtil næste
repræsentantskabsvalg i 2026.

Sydjysk Sparekasse får hovedkontor i Rødding, hvor Frøs Sparekasse har hovedkontor i dag.
16 afdelinger fra Esbjerg i vest, til Vejle i øst og til Sønderborg-området i syd.
Sydjysk Sparekasse får ca. 230 medarbejdere og ca. 75.000 privat- og erhvervskunder.
Med samlet kapitalgrundlag på 1,3 milliarder kroner og en balance på godt 12 milliarder bliver Sydjysk
Sparekasse blandt de 20 største pengeinstitutter og blandt de 5 største garantsparekasser i Danmark.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing