Broager.dk

Bymidte-projektet er tæt på at starte helt forfra

Fortove og de tre rækker sten i vejkanten bliver ikke berørt af opgravning.

Af Kristian Pallesen

I en møderække mellem Sønderborg Kommune og Broager Udviklingsforum om kloakprojektet i Broager midtby og planerne for Torvet har der i lang tid været fokus på, hvordan Broager Udviklingsforum på alle måder er holdt uden for indflydelse, selvom politikerne i Teknisk Udvalg i oktober 2021 besluttede, at projektet skulle lægges tilrette i et samspil mellem kommunen, Sonfor og Udviklingsforum.

Allerede tilbage i 2017 inviterede Udviklingsforum kommunen til møde om sagen med det sigte, at kloakeringen i bymidten skulle ske efter en plan for at forbedre fremkommeligheden!

Møderækken er i første omgang afsluttet i denne uge med et mere konstruktivt forløb. Med en overraskende konklusion, som kommunen levner Udviklingsforum nogle få dage til at kommentere.

Broager Udviklingsforum har bestyrelsesmøde mandag og har for at fremme processen aftalt onsdag i næste uge at reagere på  på kommunens oplæg, som er:

Alt bliver genbrug

Sonfor og kommunen har aftalt, at nuværende belægninger lægges tilbage 1:1 bortset fra de strækninger, hvor der evt. måtte blive aftalt i stedet at lægge et foreløbigt lag asfalt i stedet for at genbruge fliserne.

Fortovene bliver ikke berørt og er som de er, også efter at kloak-projektet er gennemført.

De tre rækker sten i begge sider af gaderne bliver ikke berørt af kloakarbejdet og er som de er, også efter at kloak-projektet er gennemført.

Så det bliver kun en midlertidig løsning, understreger kommunen.

En ny blivende løsning – som fase 2

– Der bliver en fase 2. Vi skal have forberedt og lagt en samlet plan for trafikafviklingen i Broager midtby og en revideret plan for indretningen af Torvet. På de punkter kan man godt sige, at vi er tæt på at starte forfra, erkender Kirsten Bachmann, formand for byrådets Teknik-, By og Boligudvalg.

Kirsten Bachmann anmoder derfor nu forvaltningen om et udspil til, hvad det vil koste at gennemføre en trafikanalyse og udarbejde et egentligt projekt for Torvet (uden OK-tanken).

Formålet er at få afsat et beløb i budgettet for 2024 til det indledende arbejde – og følge op med ønsker til byrådet om at afsætte penge til at virkeliggøre fase 2 og den endelige løsning i årene efter kloaksepareringen.

For ikke at skrue forventningerne til den endelige plan for bymidten for højt i vejret, så skal Broager næppe forvente, at der er midler til en samlet løsning før i 2027-29, og arbejdet skal måske endda forventes at blive udført i etaper.

For god ordens skyld skal nævnes, at bymidten er det areal, der er omkranset af Borgergade, Vestergade, Møllegade og Storegade.

Dyb frustration

Formanden for Broager Udviklingsforum, Christel Leiendecker, har været dybt frustreret over processen indtil nu – men betegner kommunens seneste udspil som en plan.

-Jeg er ret sikker på, at borgerne i Broager vil være nærmest målløse over, at fortove og kantsten bliver liggende, som de er. For der er brug for bedre fremkommelighed, påpeger Christel Leiendecker. – Men som projektet er forløbet, er jeg ret sikker på, at det er en gennemarbejdet plan, der er brug for. Den lægger man så op til, at vi får.

Så både borgere og byråd skal se i øjnene, at genbruget er en tidsbegrænset nødløsning.

Byrådet skal vise vilje til at afsætte pengene, og borgerne i Broager skal forlænge tålmodigheden med 5-6 år, før bymidte, torv og gader er, som de skal være. Det ser ud til at være dagsordenen, mener formanden for Udviklingsforum, som gerne modtager evt. kommentarer i weekenden.

 

 

 

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing