Broager.dk

Er der nu skabt indblik til Broager kirke?

Af Kristian Pallesen

Ca. 30 deltog i eftermiddag, da menighedsrådet i Broager inviterede til en rundvisning med guide i kirkeskovens nu frie område. En del af skoven er ryddet for at give luft til et indblik til kirken. Og aftenens snak kredsede især om spørgsmålet: Har rydningen skabt det ønskede indblik til kirken?

-Ja. Der er skabt indblik til kirken. Man kan se de to spir og lidt af bygningen. Det rækker. Jeg er ikke i tvivl, siger menighedsrådets formand, Marianne Tychsen. Men hun tilføjer også, at hun personligt var overrasket over, at fredningsnævnet godkendte 10-års planen for at omdanne kirkeskoven. For det er præcis den plan, der er fulgt med det arbejde, der nu er udført. Formandens frygt var, at kravene til rydningen havde været skrappere.

-Det var ikke menighedsrådet, der ønskede løsningen med at fælde en del af kirkeskoven, og fra borgermødet om fældningen tyder det på, at et stort flertal gerne havde set en anden udgang på sagen, hvor vi jo stod med to lovgivninger, der gik hver sin vej. Og hvilken lov havde så forrang. Det fik vi afklaret.

 

Marianne Tychsen forklarer.

Jeg glæder mig over, at så mange efter rydningen har sagt til mig, at løsningen er flot, bemærker Marianne Tychsen.

Planter buske

-Det, man ser i dag, er ikke det færdige resultat. Der er sået græs i den første del nærmest Brovej. Så snart vi får regn, skulle det areal gerne blive grønt. Og så skal der plantes lave buske. Men på grund af tørken har vi udskudt den beplantning til efteråret, fortalte Kenni Mikkelsen, skovfoged ved Skovdyrkerne Syd, som har taget udgangspunkt i den fredning, der ligger og har udarbejdet tegningerne, fredningsnævnet har godkendt for projektet. Ikke kun plantes der buske. Også ca. 75 æbletræer bliver der plads til.

Flere har bemærket, at menighedsrådets projekt ikke helt bliver, som det kunne blive. Træerne langs Brovej er kommunens ansvar. Og hvis de blev fældet, så ville flere bilister nå at få øje på kirken.

-Vi har haft kontakt til kommunen og fortalt, hvorfor vi fælder en del af træerne i kirkeskoven, fortæller skovfogeden.

-Men har I bedt kommunen fælde deres træer på en kort strækning?

-Nej, vi har fortalt, hvad vi gør og hvorfor. Og har fået svaret, at kommunen vil overveje evt. også at fælde deres træer.

Kirken er vores helt store juvel på Broagerland med 30.000 besøgende om året.

-kp.

Sådan tager indblikket sig ud, før der kommer blade på træerne. (Foto: Kristian Pallesen)

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing