Broager.dk

Byrådets budgetaftale for 2024-2027

Af Erik Krogh / byrådsmedlem for Venstre
Medlem af Teknik By- og Boligudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Udv. for Bæredygtighed og Landdistrikter

Læserbrev: Byrådets budgetaftale for 2024-2027 er nu en realitet.

Efter uger med intense forhandlinger er partierne i byrådet nu nået til enighed om Sønderborg
Kommunes budgetaftale for 2024-2027.

I 2021 og 2022 har vi i byrådet foretaget nødvendige og store besparelse på to serviceområder,
social-, senior- og handicapområdet samt børne og uddannelsesområdet på grund af stigende
udgiftspres. Der er arbejdet med at effektivisere den kommunale organisation og nedbringe vores
udgifter.

Med førnævnte effektiviseringer står vi bedre rustet til den kommende budgetperiode og der vil i vid
udstrækning være balance mellem de kommunale indtægter og udgifter. Vi skal dog stadig have
øget fokus på, at der er pres på udgifter til ældreområdet og på det specialiserede børne og voksen-
område.

Efter nedskæringer på kerneområderne i de foregående år og især i starten af 2023, er der behov for
at prioritere, og vi kan glæde os over, at der er afsat penge til små teams på ældreområdet og rulle
nogle af besparelserne tilbage. Vi tilfører også penge til børne- og skoleområdet, herunder
skolerenoveringer, legepladser og et kvalitetsløft af fremtidens skole, et område som Venstre har
lagt vægt på ved valget i 2021.

Det har ikke været muligt at nå i mål på alle områder og Venstre har ikke fået opbakning til, deres
forslag til den nye skolestruktur i Sønderborg City og sådan er det, det var der ikke flertal for. Vi
arbejder naturligvis for den nye proces med at skabe en ny Midtbyskole, og vi vil gøre alt for at børn
og forældre oplever en proces, som er konstruktiv og giver mening.

Andre områder som bliver udmøntet i det nye budget er, at byggesags-gebyret afskaffes,
bystrategier prioriteres, turisme, handel, cykelstier og veje prioriteres og at Sønderborg styrkes som
uddannelses-by. Vi skal sikre at vi bliver en attraktiv bosætningskommune.

Broager-projekter i det nye budget

I det nye budget er der også blevet plads til flere tiltag i Broager, her kan nævnes tkr. 500 til
forprojekter vedr. torvet i Broager, pulje til bystrategier tkr.2,0 (efter ansøgning), renovering af
fodboldbane på Broager Stadion tkr. 2,0 mill., realisering af cykelstien mellem Broager og Nybøl tkr.
18,0 mill., 12-14 ældreboliger (i den tidl. Tyske Børnehave) påbegyndes i 2024.

Broager, d. 9.10.2023

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing