Broager.dk

Små skridt for Broagerland er også fremad

Foto: Daniel Staugaard.

Af Daniel Staugaard (V)
Byrådsmedlem (barselsorlov)

Læserbrev: Efter lange og vanskelige forhandlinger, har samtlige partier i Sønderborg byråd nu landet en budgetaftale.
For Venstres vedkommende er det en aftale med en række gode tiltag, som vi godt kan se os selv i. Det gælder både elementer som vi selv har båret ind i budgettet som krav, men også elementer som gode byrådskollegaer har kæmpet ind i budgettet.  Når det er sagt, så er det bestemt også en aftale som både indeholder tidsler og som mangler en helhjertet indsats på nogle områder.

Cykelsti
Først og fremmest glæder jeg mig over at der endelig bliver afsat midler til etablering at realisere cykelstien Broager-Nybøl. Det er et projekt som alt for længe har været nedprioriteret, på trods af at strækningen er farlig for cyklister. Kirsten Bachmann (Slesvigsk Parti) og jeg har ved flere lejligheder snakket om vigtigheden ved at få etableret cykelstien og jeg tilskriver Kirsten en stor del af æren for at der nu er afsat midler.
Projektet tilføres et anlægsbeløb på 18 mio. og beløbet skal sikre den nødvendige økonomi til at fortsætte med ekspropriation og anlæggelse af cykelstien. Projektet opstartes i 2024 og beløbet fordeles med 4 mio. kr. i 2024, 12,5 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026.

Broager torv
I 2020 blev der taget første skridt i retning af at starte arbejdet med udviklingen af Broager Torv. Som en del af det tidligere byråd, fik jeg sammen med Venstres forhandlingsteam, tilkæmpet os 250.000kr som har øremærket til at udviklingen af Broager Torv. Det medførte bl.a. at der sidste år blev afholdt en offentlig workshop, som sammen med borgere, foreninger og erhvervslivet, skulle afklare rammerne for projektet, en afgrænsning af området der udvikles på og klarlægge hvilke prioriteter borgere havde for udviklingen af bymidten.
Nu afsættes der så igen 0,5 mio, som i 2024 skal bruges til udarbejdelse af for-projekter vedr. Broager torv og arbejdet skal udmøntes i en operationel køreplan forud for budgetforhandlingerne for 2025.
Så små skridt frem, men dog stadig fremad.

SUS Arena
Når man som jeg har en søn som spiller U14 fodbold i BUI, så er det også glædeligt at der er afsat midler til Broager Stadion. Den ”nye” bane på SUS Arena bliver nemlig nemt til et vådområde nar det har regnet i længere tid, da fodboldbanen simpelthen ikke er etableret korrekt. Derfor er der i budgetaftalen afsat 2,7 mio. kr. i 2024 til en omlægning af Broager stadions fodboldbane. Så skal der også lige i denne sammenhæng fortælles at U14 drengene har vundet deres pulje og rykker op i Liga 4.

Gendarmstien
Endeligt skal det nævnes at der afsættes på 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og fremefter til at fastholde certificering og sikre løbende vedligeholdelse af Gendarmstien. Stien går gennem noget af kommunens smukkeste landskab på Broagerland og den er en attraktion der giver borgere og turister gode oplevelser og den er med til at give opsætning til butikker og overnatningssteder på Broagerland.
Natur, Klima og Miljøudvalget har det politiske ansvar for Gendarmstien og derfor var det været vigtig for mig som næstformand i dette udvalg, at Gendarmstien blev tilgodeset i budgetaftalen.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing