Broager.dk

Debat om opbakningen til Nejsli

Læserbrev: Af Ole Hansen, Gartnervænget 2B, Broager 

At det anonyme, kritiske medlem af Broager Udviklingsforum nu er identificeret som en nær nabo til den mulige fremtidige udstykning på ”Nejsli” (Broager Syd), er afsløret af forpersonen for Broager  Udviklingsforum, synes undertegnede, er særdeles tiltrængt.

Navnet på personen var Jan Bjerken,  Øre-næse-halslæge med praksis på  Ramsherred , Åbenrå, bosiddende Nejsvej 16 i Broager.

At Jan Bjerkens glæde ved at bo på Nejsvej 16 er så stor, at han mener, at udvikling på Nejsli med  21 boliger, som tæt/lav bebyggelse, er til så stor gene for ham, at han direkte modarbejder Broager Udviklingsforum, er skandaløst. (Er inhabilitet et ord, der kan bruges her, og som burde være anvendt?) – Ja, selvfølgelig!

Samme Jan Bjerken beskylder på det nærmeste Ole Hansen for at lyve, idet Jan Bjerken udtaler, at  Broager Udviklingsforums anbefaling til Projekt ”Nejsli” umuligt kan være korrekt/sandt!

For at modbevise ovenstående, svinske beskyldning om at manipulere eller direkte lyve, medsender jeg dokumentation for Broager Udviklingsforums anbefaling, som jeg beder broager. dk om at offentliggøre.

Broager Udviklingsforum har aldrig tilbagekaldt deres anbefaling/støtte til projektet, så undertegnede går ud fra, at den stadig er gældende – om end det forekommer meget ”lunkent”!

I harmoni med bystrategien

Området ”Nejsli” er ikke et område til udstykning, der er grebet ud af vild fantasi over en nat, men derimod en udstykning, der er i harmoni med den af Sønderborg Byråds udarbejdede Bystrategi for Broager i 2018.

I en af overskrifterne i Bystrategien står der:”   Dejligt sted at bo – Det gode hverdagsliv. Dette er valgt for at styrke Broager bys position, som den attraktive og gode bosætning, for alle aldersgrupper og faser i livet.”

Men Sønderborg Byråd har åbenbart fået ”kolde fødder”!

På trods af, at det sidste tillæg til Sønderborg Boliganalyse 2021, under afsnittet ”Uindfriet efterspørgsel,” side 30, der dækker over et potentiale for at tiltrække borgere til et område, og her er ”Nejsli” nævnt som en faktor ,der samtidig understøtter Sønderborg Byråds tilflytningsønske om at nå 77tusinde borgere, indenfor få år.

 

Afslutningsvis vil undertegnede til forpersonen for Udviklingsforum sige, at udvikling i Broager  er aldrig, og har aldrig, været nemt i og med at hele Broagerland ligger indenfor Kystnærhedszonen (3km).

Den største modstand fra anden offentlig  myndighed var fra Sønderjyllands Amt, da Byrådet i Broager ville byudvikle hele Nejsbjergområdet i omkring år 2000.

Sagen endte på en ministers bord (Svend Auken), som meddelte Broager Kommune medhold til udstykning på Nejsbjerg.

 

Kystnærhedszonen er ingen forbudszone, men et sted, som kræver ekstra opmærksomhed ved anvendelse til byudvikling.

Strandbeskyttelseslinien er derimod en helt anden kategori (300m), og er på det nærmeste en forbudszone.

At modstandere til udbygning på ”Nejsli” henviser til udbygning i Broager Øst, uden at vide, om beboerne i Broager Øst, om det er noget de ønsker, samtidig med at området også her er et naturområde, helt ind til Jørgensby, synes jeg forekommer meget egoistisk, og dermed meget selvoptaget.

Venlig hilsen og med ønsket om, at Carsten Hansens udstykning må nyde fremme og optages i Kommuneplanen 2024 – 2035.

Ole Hansen
Gartnervænget 2 B
Broager

 

Bilag:

Citat fra et indlæg af Dennis Kinastowski, formand for Broager Udviklingsforum den 2. februar 2020:

“De muligheder der ligger i den udstykning (Nejsli) er guld værd for vores by. Ikke nok med, at vi udstykker til ny bebyggelse i byen, så sender vi også et signal om, at vi er en del af “Prpject Zero” i og med, at bebyggelserne skal være klimavenlige.”

 

Brevet den 3. februar 2020 fra Udviklingsforum til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget:

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing