Broager.dk

Vil være Danmarks 5. største turistkommune

Det er ambitionen i den nye Masterplan for Turisme og Handel, som et enigt Byråd har godkendt. Masterplanen sætter den strategiske retning for udviklingen af turisme og handel i Sønderborg Kommune.
I dag er Sønderborg Kommune Danmarks 10. største turistkommune. Men nu ønsker Sønderborg Kommune at hæve barren og blive femte største turistkommune. Det er ambitionen i den nye Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027, som Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst har lavet.

– Der er et unikt potentiale for at trække endnu flere turister til området, og derfor indeholder Masterplanen en ambitiøs vision om, at Sønderborg Kommune vil være blandt de fem mest besøgte turistdestinationer i Danmark målt på antallet af overnatninger. Det skal ske ved at skabe øget vækst inden for turisme og handel, skabe flere arbejdspladser samt tænke nyt i handlen. Der er sket en meget positiv udvikling i Sønderborg Kommune med det nye havneområde i Sønderborg med fire stjernet hotel, Point of View, åbning af Den Kongelige Køkkenhave, udvidelse af Universe, flere spisesteder med mere. Dertil kommer den flotte natur, gode badestrande, mange sommerhusområder, historiske steder og meget andet, der gør Sønderborg Kommune attraktiv. Og snart åbner Nordborg Resort, så vi mener, at det er en realistisk ambition, siger Kjeld Stærk, formand for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst.

Masterplanen bygger på en analyse af turismepotentialet i kommunen samt en tæt inddragelse og involvering af aktører og interessenter på turisme- og handelsområdet. Formålet er at opnå lokal forankring af styrkepositioner, målsætninger, hovedindsatser og konkrete initiativer. Til at understøtte processen har der været nedsat en referencegruppe og en interessentgruppe bestående af aktører, som løbende er blevet involveret i forbindelse med udarbejdelsen af masterplanen.

– For at realisere styrkepositionerne i Masterplanen er det ekstremt vigtigt med et tæt og godt samarbejdet med aktørerne, og derfor er det også et centralt fokus i planen. For det tætte samarbejde er vejen frem, når vi skaber et fælles ejerskab for at få succes. Rammerne i Masterplanen sikrer samtidig retning og koordinering af indsatserne mellem kommunen og de lokale turisme- og handelsaktører, hvor vi i Sønderborg Kommune fortsat får en koordinerende rolle, mens initiativer og indsatser forankres hos aktørerne, siger Bjørn Allerelli Andersen, næstformand for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst.

Derudover indeholder masterplanen gode perspektiver for udviklingen af erhvervsturisme i samarbejde med aktører, som der har været flere gode eksempler på de seneste år med tiltrækning af både nationale og internationale messer og konferencer til Sønderborg-området især omkring grøn omstilling.

Sønderborg Kommune har igangsat arbejdet med en handleplan for 2024 i forlængelse af masterplanen. Handleplanen vil blive godkendt i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst i oktober 2023. Efter godkendelse af masterplan og handleplan vil disse blive fremlagt på et offentligt møde for turisme- og handelsaktører.

Fakta:
Den gældende Masterplan for Handel og Turisme 2.0 udløb ultimo 2022. For at understøtte Byrådets Vision 2022-2025 om at fortsætte udviklingen med at tiltrække flere turister til og styrke handlen i Sønderborg Kommune har Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst lavet en ny Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027.

Masterplanen tager afsæt i de tre styrkepositioner, som en potentialeanalyse peger på:
Kyst og Vand
Vartegn
Kultur og Historie

Masterplanen indeholder tre principper for udvikling:
Princip 1: Styrkepositioner som afsæt
Princip 2: Vækst og udvikling i fokus
Princip 3: Stærkt samarbejde med aktører

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing