Broager.dk

En hyggelig indvielse efter stormfloden

Et solidt og flot arbejde og et godt indtryk i Brunsnæs. (Fotos: Kristian Pallsen)

Pinselørdag bød på en fin komsammen på parkeringspladsen ved Cykelfærgens anløbsbro i Brunsnæs.   Gerhard Jacobsen, formand for Cykelfærgens Venner, bød velkommen og sagde bl.a.:

-Vi er i gang med at give broen et politisk ansigt og kvalitetsløft. Før kaldte vi det en renovering, sagde Gerhard Jacobsen om arbejdet med den nye bro i Brunsnæs – til stor moro på de fremmødte. Men det handler om at tilpasse kommunikationen til dem, man henvender sig til med ansøgninger om medfinansiering. .

-Vi befinder os på det historisk sted. Helt tilbage i Middelalderen opererede der tre færger herfra og også til Holnis, 1,8 km herfra. De to var med sejl. Den sidste blev roet frem og tilbage. Allerede dengang talte man om forbindelsen som Europavej.

Når man tænker på, at vi sidste år havde gæster af 40 forskellige nationaliteter synes jeg alligevel, at lille Brunsnæs blev lidt europæisk igen på sin egen fantastiske måde.

Når man ser broen i dag, gør den mig både glad og stolt. Projektet forskønner området. Det kommer til at give os en bedre håndtering af vores gæster, cykelgæster i særdeleshed, og så kom der et ønske fra en lokal borger, om vi ikke kunne indtænke en badebro. Og når man er i gang med et projekt til 512.000 kr., kan man selvfølgelig det.

Det er jo her i Brunsnæs, vi har vores referencer. Det er BIB landsbylaug, der startede det hele, men som jo på et tidspunkt måtte sige, at det ikke er oprettet for at drive færgedrift. Siden har vi fundet en anden model, så det nu er Cykelfærgens Venner, der står bag.

Vi har 35 medlemmer og 21 frivillige, der mønstrer på færgen og servicerer vores turister med ildhu og begejstring. Tilbagemeldingen er enestående.

De 512.000 kr. er finansieret med 256.000 kr. fra LAG-midlerne, Norlys har givet 100.000 kr., kommunen har givet 50.000 kr., så vi står og mangler 100.000 kr. Men også det forventer Gerhard Jacobsen at få fremskaffet. Feriepartner har doneret 5.000 kr., og i sidste uge kom der en donation fra en tysk historiker, som sendte 1.000 Euro. – Det gør mig glad og giver mig energi.

Stormfloden ødelagde den gamle bro. Og alternativet til den nye investering ville have været en ramponeret bro, alle ville blive triste over at kigge på.

Skibsværftet Johnsen i Egernsund har udført broarbejdet.

Formanden for teknisk udvalg i Sønderborg Kommune, Kirsten Bachmann, ønskede lokalsamfundet og Cykelfærgens Venner tillykke med den nye bro.

– Cykelfærgen er også en rigtig værdifuld del af Infrastrukturen. Vi er en cykelkommune og cykler rigtig meget. Så det at man pludselig kan bevæge sig i et meget større område med Cykelfærgen er jo en kæmpe turistattraktion. Forbindelsen binder fire kommuner sammen, Langballigau, Flensborg, Aabenraa og Sønderborg.  Det siger vi tusind tak for, sagde Kirsten Bachmann bl.a. og tilføjede, at hun pinsedag har booket en tur med Cykelfærgen. Ikke færre end 116 sejlede med pinselørdag!

 

 

 

 

 

 

 

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing