Broager.dk

Frede efterlyser svar om robotstøvsuger – og får det her

Læserbrev – af Frede Weber Andresen, Skrænten 13 A, Broager.

En stor tak til redaktionen af Broue Tidende for oplysningerne den 12. d.m. om robotstøvsugere. Som jeg læser det, så kræver Sønderborg Kommune, at visiterede som får hjælp til støvsugning, nu skal anskaffe sig en robot støvsuger, når det skønnes, at borgeren selv kan betjene den. Der vil dog være undtagelser.

Dette støttes helhjertet i dagens udgave af JV af formanden for Ældrerådet.

Det undrer mig og går ud fra, at alle 9 medlemmer er enige – dog var 4 fraværende på det seneste møde!

I vores husstand er vi påbegyndt det ottende årti – uden nogen form for hjælp – heldigvis. Jeg håber, at det varer længe, inden vi skal have robot!

Hvad er så mit ærinde?

  1. Tale på vegne af de svageste.
  2. Stille spørgsmål ved, om Sønderborg Kommune kan iværksætte ordningen om selvbetalt robot støvsuger uden borgerens samtykke.

Efter Serviceloven er borgeren forpligtiget til at stille sin støvsuger til rådighed. Her er det enighed, fordi der er tale om sædvanligt indbo.

Åbenbart er kommunen af samme opfattelse for så vidt angår en robot støvsuger. Det er her jeg tillader mig at stille spørgsmål til fortolkningen.

Overser man ikke servicelovens § 113. stk,. 5 – citat:

Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen, jf.  stk. 1 , de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån.

En robot skal vel erstatte borgerens nedsatte funktionsevne. Hvis ja skal kommunen anskaffe og udlåne!

En borger med handicap i form af manglende førlighed er vel omfattet her.

Det kan være efter blodprop, hjerneblødning eller vel bare som rollator bruger – medmindre man i Sønderborg Kommune kan køre rollator med den ene hånd og støvsuge med den anden!

 

For nogen tid siden var HADERSLEV KOMMUNES praksis, at det næsten var umuligt at blive visiteret til en ældrebolig. Ældre Sagens lokalafdeling startede en debat i lokale og landsdækkende medier sammen med Ældre Sagen centralt. Som jeg har forstået det, så er praksis ændret.

Vi har ikke robot støvsuger, men kendskab til, at den et sted er droppet, fordi den ikke kan køre på tynde og visse andre tæpper.

Er det næste at bestemme hvilke typer tæppe®, der skal være i hjemmet??

Med venlig hilsen
Frede Weber Andresen
Skrænten 13 A
Broager.

 

Redaktionen har bedt den politiske formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget, Stefan Lydal, om et svar, som vi bringer her:

Kære Frede,

Tusinde tak for dine refleksioner om ændring af visitationspraksis i Sønderborg Kommune.

Det er korrekt at Sønderborg Kommune pr. 1. oktober 2023, starter op med en ny visitationspraksis, hvor visitationen vurderer om en robotstøvsuger kan varetage støvsugningen i hjemmet.

Ældreministeren har i maj 2023 netop behandlet spørgsmålet om iværksættelse af ny praksis med selvbetaling af robotstøvsuger. I svaret til folketingets ældreudvalg understøtter hun den nye praksis og henviser til at kommunerne ud fra en helhedsvurdering af borgerens funktionsniveau kan give afslag på støvsugning med henvisning til, at opgaven kan klares med en robotstøvsuger.

Jeg vil her gerne understrege, at vores medarbejdere i visitationen i Sønderborg Kommune, forud for en afgørelse, altid laver en individuel vurdering af borgerens funktionsniveau, og af hjemmet.

Der vil derfor også forekomme hjem, hvor borgeren visiteres til manuel støvsugning, fordi det vurderes, at en robotstøvsuger ikke er den rigtige løsning. Dette er en udbredt model i efterhånden mange af landets kommuner.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 36-22 vurderet, at en robotstøvsuger er sædvanligt indbo. Dvs. at en robotstøvsuger derfor ikke kan bevilges efter servicelovens § 113, om forbrugsgode, fordi robotstøvsugere er sædvanligt indbo på lige fod med f.eks. andre støvsugere, opvaskemaskiner, almindelige køkkenmaskiner som f.eks. elkedler, kaffemaskiner, mikrobølgeovne osv.

Med venlig hilsen
Stefan Lydal
Byrådsmedlem, Dansk Folkeparti
Formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing