Broager.dk

Mest blæst omkring Broager Syd

Foto: Sønderborg Kommune

Byrådet har fået rigtig mange input til, hvordan byudviklingen i Broager kan ske de kommende år. Det fremgår af listen over bemærkninger til kommuneplanen, som kan læses på kommunens hjemmeside.

Generelt fylder protester imod vindmøller mest. Og lokalt på Broagerland er det især et forslag om en ny udstykning med bæredygtige attraktive grunde syd for byen vækker følelser.

Maskinhandler Carsten Hansen forsøger at få Nejsli-udstykningen indarbejdet i kommuneplanen og har  indleveret en liste medstøtteerklæringer fra 130 i kommuneplanens høringsfase. ”Støtteerklæringerne ønskes medtaget, samt indgå som arbejdsredskab for politikere, såvel som forvaltningen, i det videre arbejde med Kommuneplanen 2023 — 2035 — og selvfølgelig med undertegnedes ønske om en indarbejdelse i Rammerne for Broager, Kommuneplan 2023 -2035,” skriver Carsten Hansen.

I ét høringssvar har bebyggelsen måske medvind. Søren skriver: ”Jeg synes det er ærgerligt, at man i kommunen ikke ser på flere muligheder for at by udvikle Broager ved kun at se på et område i nærhed af fjernvarmeanlægget, hvilket ikke er særligt attraktivt i forhold til udsigt og grønt område i bymidten.”

En række borgere gør dog indsigelse og opfordrer byrådet til at holde fast i, at byudviklingen i første omgang sker i Broager Øst, som et absolut flertal på et borgermøde sidste år anbefalede.

I modsætning til Nejsli er Broager Øst allerede indarbejdet i forslaget til kommuneplan, som har været i høring.

Vi bringer her et udpluk af indsigelserne imod Nejsli. Kommunen har i høringssvarene sløjfet navnene, så det kun sjældent muligt at finde ud af, hvem der er afsender.

”Nejs i Broager er et unikt og smukt område, der er rigt på naturressourcer og biodiversitet. Dets åbne landskab, grønne marker og frodige skove er en oase af liv for mange plante- og dyrearter. Bevarelse af dette område som grøn landkile vil fortsat sikre, at biodiversiteten opretholdes og at besøgende og lokale kan bruge det som rekreativt område.

Økonomiske interesser må ikke ødelægge dette, bevar vores natur!”

”Området Broager syd ved Nejs er til stor glæde for mange motionister, der kan glædes over den smukke natur med biodiversiteten, dyrelivet samt Flensborg fjord.
Jeg støtter op om, at vi kan bevare det.”

”Bevar vores skønne natur i Nejs, landskabet skal beskyttes og benyttes med de landskabsmæssige værdier og ikke ødelægge natur og landskab.
Derfor støtter vi det udsendte kommuneplansforslag, og udtrykker vores glæde og tilfredshed med, at planen støtter de ønsker vi har om at beskytte de store naturværdier, der er i det åbne landskab omkring Broager. At bevare den grønne landskabskile der giver lys og luft ind i Broager. Dette er indarbejdet i den plan, som har slettet boligprojekt “Broager syd” fra kortet, samtidig med at den støtter Broagers udvikling i Broager øst, som der blev udtryk et stort ønske om ved borgermødet i Broager i 2022.”

”Som høringssvar vil jeg bare skrive at jeg synes at det foreliggende forslag til kommende kommuneplan er rigtig godt. Specielt er jeg glad for at mand har tænkt på at bevare og beskytte noget af det vigtigste vi har. Nemlig vores natur og ikke støtte udstykninger som vil ødelægge de store naturværdier som omgiver os i Broager.
Vi er nemlig rigtig mange her i Broager som glæder os over at forslaget om en udstykning i Broager Syd ikke er med i det aktuelle kommuneplansforslag.

At Carsten Hansen (Ole Hansen) som indlæg ID 237 har bedt om , at deres forslag til udstykning i Broager Syd, trods den store modstand blandt os andre i Broager, alligevel skal medtages i den kommende kommuneplan, kan selvfølgelig ikke undre nogen. De vil selvfølgelig gerne tjene en masse penge på deres udstykning, men at de skriver at deres forslag er anbefalet af Broager Udviklingsforum, kan umuligt være korrekt / Sandt !

Undertegnede var selv med til det borgermøde Udviklings havde arrangeret forrige år, og der var ingen tvivl om at alle der var til stede på dette borgermøde var imod en udstykning i Broager syd på nær 1 person. Nemlig Ole Hansen selv.

Det eneste sted de tilstedeværende ønskede at der skulle laves flere grunde i Broager, var Broager Øst. Som jeg forstod det lovede Broager Udviklings forum at arbejde for det og ikke andet.”

”Bevar Nejs bakker og dens smukke form af marker som ikke kun dyr har glæde af, men også os som har boet i Broager også kaldt Broue siden vi har været børn og nu selv har børn, har vi haft/har glæde af markerne til vinter hvor det er de bedste kælke bakker i hele broager og mange børn stadig har glæde af.”

”At bevare den grønne landskabskile der giver lys og luft ind i Broager. Dette er indarbejdet i den plan, som har slettet boligprojekt “Broager syd” fra kortet, samtidig med at den støtter Broagers udvikling i Broager øst, som der blev udtryk et stort ønske om ved borgermødet i Broager i 2022.”

”Uden at jeg på nogen måde ellers kan udtale mig på Broager Udviklingsforums vegne, så skal der ikke på nogen måde herske tvivl om, at Broager Udviklingsforum, er et upolitisk forum, som arbejder på at bedre udviklingen i Broager, og som har den største respekt og lydhørhed for de udmeldinger og ønsker der fremkommer fra byens borgere.

Herunder således også for den meget massive og tydelige udmelding, der kom fra de mange tilstedeværende ved det borgermøde, som Udviklingsforum havde indkaldt til forrige år, for at høre om borgerne ønsker for den fremtidige boligudvikling. Udmeldingen fra de fremmødte var, at man ønskede, at der skulle arbejdes for at byen udvikledes i Broager øst, og der blev også på dette borgermøde udtalt stor modstand mod en udstykning i Broager syd, ja dette i en sådan en grad, at man kom frem til, at der kun var en eneste af de fremmødte, der støttede en udstykning i Broager Syd, og det var Ole Hansen, som også var til stede på dette møde.

Der skal således heller ikke herske tvivl om, at Broager Udviklingsforum har arbejdet lydhørt, respektfuldt og loyalt ud fra det mandat vi blev givet ved dette borgermøde, og Carsten Hansen´s / Ole Hansen´s forslag kan derfor heller ikke i sagens natur være anbefalet af Broager Udviklingsforum.
Med venlig hilsen
Medlem af bestyrelsen i Broager Udviklingsforum”

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing