Broager.dk

Generalforsamling i Broager Udviklingsforum

Generalforsamlingen i Broager Udviklingsforum afvikles som tidligere annonceret mandag den 20. mats kl. 19.30 på Broagerhus.

Dagsordenen er:

Valg af dirigent
Beretning ved formanden
Gennemgang af det reviderede regnskab
Beretning fra nedsatte grupper
Aktivitetsplan for det kommende år
Budget for det kommende år
Indkomne forslag (formanden i hænde senest tre dage før generalforsamlngen).

Valg af formand og bestyrelse.
På valg er jf. vedtægterne halvdelen af bestyrelsen – i 2023:

Christel Leiendecker, Broager Kultur, modtager genvalg.
Erik Krogh, Broagerhus, modtager genvalg.
Ulrik Franke Andersen, Broager Hallen, modtager genvalg.
Finn Wogensen, Broagerlands Lokalarkiv, ønsker at udtræde.

Valg af revisor
På valg er Mikkel Snedker Hartmann, suppleant Ole Hansen.
Eventuelt

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing