Broager.dk

Generalforsamling i Foreningen Broagerland 3.0

Foreningen Broagerland 3.0 afholder ordinær generalforsamling
Tirsdag den 16. maj 2024 kl. 20.00
Broagerhus Allègade 4 6310 Broager

Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.
2. Godkendelse af dagsorden og generalforsamlingens lovlighed.
3. Formandens beretning. Fremlæggelse og godkendelse.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Indkomne forslag.
Forslag skal sendes på mail (info@broagerland.dk) til bestyrelsen senest den. 01. maj 2024
6. Fastsættelse af kontingent og budget.
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt.
Der serveres en øl eller sodavand.
Hilsen Bestyrelsen

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing