Broager.dk

Skal Broager Fjernvarme A.m.ba. afmonteres?

Ny kedel bidrager til, at prisen kan sættes ned.

Læserbrev af andelshaver i Broager Fjernvarme, Ole Hansen, Gartnervænget 2 B, Broager

Mange år har jeg gået i min naivitet og har været en i enhver henseende tro andelshaver for den til enhver tid siddende bestyrelse i Broager Fjernvarme A.m.b.a.

Jeg har fuldstændig og fejlagtig troet, og ment, at bestyrelsesmedlemmerne var ægte Braueringer, der på bedste vis, og til enhver tid ville være, samt udgøre, den lim, der på bedste måde kunne sikre sammenhold og nærvær i vor by. Men AK! fristelsen og muligheden for ”ussel mammon” var for stor.

På Generalforsamlingen, afholdt i Broager Hallen den 23.04.24 markerede ¾ af de fremmødte  andelshavere deres: Ja til videre dialog om sammenlægning med Sønderborg Varme.

Dette : Ja – udløste straks, som minimum en regning, pr. andelshaver i Broager Fjernvarme, pålydende 422,65 kr., og for andelshavere i Sønderborg Varme pålydende 30,86 kr. Hvor er ligeværdsprincippet i denne skævfordeling? (Beløbene dækker kun extern hjælp til videre beregning).

Adspurgt på Generalforsamlingen:”Hvor mange kg. co2 udledning en sammenslutning giver i gevinst til miljøet i reduktion.  Der kom ingen bud, men et svar:” At en mulig gevinst kunne ligge i nogen synergieffet ved eksempelvis: Kun én bestyrelse, og én fælles administration. ”

Jeg afventer nærmere dokumentation herfor.

Et andet spørgsmål på Generalforsamlingen lød:” Hvad koster den fremtidige reduktion af co2 udledning på 70% frem til 2030 for Sønderborg Varme” (Forbrænding). Det kom der heller ikke noget svar på, ud over at hr. Wolff fra Sønderborg Varme – havde en tro på, at det nok slet ikke  blev aktuelt for Sønderborg Varme.  Hr. Wolff mente, at Sønderborg Varme gik fri. (Jamen – jamen dog – hvilken drøm!)

Jeg afventer nærmere dokumentation herfor.

En oplysning fra hr. Wolff lød – at de fremtidige investeringer i udrulning af fjernvarmen i  Sønderborg Varme fra Adsbøl til Sønderborg m.v. , med opsamling af div. byer fra Sundeved, havde stor investering – uden det dog blev præciseret nærmere. Jeg anslår minimum 400 mill. kr.

Jeg afventer nærmere.

Afslutningsvis vil jeg sige, at ovenstående projekt om sammenlægning af Broager Fjernvarme og Sønderborg Varme ikke ”er en blomst, der er opvokset i Broager Fjernvarmes baghave”, men er en tekst, der er udmøntet i Projekt Zeros Masterplan, se side 17, som understøtter Sønderborg Kommunes ønske om co2 neutralitet, senest i 2030 – Koste, hvad det vil!

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing