Broager.dk

Get-together-café åbner på Broagerhus

Fra det første get-together arrangement. Copyright: Treudis Naß/sichtstark.de

På lørdag den 6. april er tilflyttere og fastboende på Broagerland inviteret på get-together-café på Broagerhus kl. 15-17. Formålet med cafeen er at give tilflyttere og fastboende mulighed for at hygge sig med hinanden og stifte nye bekendtskaber.

Cafeen på lørdag gentages den første lørdag i maj. Og så vil det vise sig, om der er interesse og opbakning til at fortsætte og gøre cafeen til det, den allerede fra ”fødslen” bliver kaldt – nemlig stammtisch.

Der var også et børnearrangement i februar. Copyright: Treudis Naß/sichtstark.de

For dem, der ikke lige er med på udtrykket, så er det tysk og direkte oversat betyder det Stambord. Ideen er at udveksle erfaringer, oplevelser, forventninger, nyheder og lignende. I starten bliver det på tysk, men på sigt skal det kunne blive på dansk, da det også er en måde for tilflytterne fra Tyskland at lære sproget på.

Ved at knytte tættere bånd til tilflyttere, håber landsbylaugene og Broager Udviklingsforum at færre vil opleve ensomhed, at flere hurtigere føler sig godt tilpas i de nye omgivelser, og at færrest mulige fraflytter området, fordi de ikke trives.

Initiativet blev taget i forbindelse med et velbesøgt get-together arrangement på Broagerhus den 25. februar arrangeret af en styregruppe bestående af fastboende og tilflyttere.

Billederne til denne omtale er taget af Treudis Nass fra Skelde, som er én af tilflytterne. Vi bragte et interview med Treudis den 18. februar, hvor hun efter tre år på Broagerland bl.a. understregede, at tilflyttere har brug for praktiske råd.

Det er gratis at deltage i cafeen på lørdag kl. 15-17.

Copyright: Treudis Naß/sichtstark.de

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing