Broager.dk

Grønt lys til at udskifter to gaskedler med ny elkedel

Den 5. maj 2022.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget har godkendt, at Broager Fjernvarme erstatter to naturgaskedler med en elkedel, som samtidig er en grøn omstilling, for når elkedlen er i drift bliver der på el produceret vedvarende energi.

Broager Fjernvarme søger om godkendelse af en 5 MW elkedel til erstatning for to eksisterende gaskedler. Anlægget installeres i fjernvarmeselskabets bygninger på Østergade 21 i Broager. Elkedlen ventes at være i drift, når der er et overskud af el produceret på vedvarende energi. Samlet set giver det en besparelse på 6.419 ton CO2-ækvivalenter over 20 år, hvis elkedlen kører 100 procent på CO2-neutralt el.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget har sagt ja til udskiftningen, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Vi er glade for at kunne godkende forslaget om at reducere naturgas til fordel for el i Broager Fjernvarme. Med en truende klimakrise og stigende priser på olie og naturgas er fjernvarme det bedste alternativ for en grøn løsning for alle borgere i Sønderborg Kommune. Netop derfor har vi Varmeplan 2021 – vores plan for en sammenhængende, kollektiv varmeforsyning i kommunen, siger Asger Romme Andersen, formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Broager Fjernvarme forsyner i dag Broager med fjernvarme fra et produktionsanlæg med: en grundvandsvarmepumpe, tre gaskedler på hhv. 2,5, 4 og 6,3 MW, en gasmotor samt et solvarmeanlæg. Den nye elkedel skal erstatte de to mindste gaskedler. Der er en forventning om, at den fremtidige produktion fordeles således: 70 pct. fra grundvandsvarmepumpen, 10 pct. fra gasmotor, 10 pct. fra elkedel og 10 pct. fra solvarme.

Broager Fjernvarme vil med udskiftningen samtidig spare penge. 8,685 mio. kr. over 20 år i forhold til den nuværende drift, og for Broager Fjernvarmes forbrugere betyder det en gennemsnitlig besparelse på 512 kr./år inkl. moms.

– Ud over at vi siger ja til en grøn omstilling i Broager Fjernvarme, så glæder det mig også, at der her er tale om en økonomisk attraktiv beslutning for brugerne, der får varme fra Broager Fjernvarme. Det håber vi vil få endnu flere borgere til at forhøre sig om muligheden for at få fjernvarme i stedet for naturgas eller andre fossile varmekilder, for det er muligt – inden for de eksisterende fjernvarmeområder – at blive nye fjernvarmekunder, selv om den aktuelle efterspørgsel nok giver længere ventetider end normalt, siger Daniel Staugaard, næstformand i Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing