Broager.dk

Nu skal Flensborg Fjord have hjælp

Flensborg Fjord har været på dagsordenen i Stadt Flensborg, Kreis Schleswig-Flensburg samt i Sønderborg og Aabenraa kommuner flere gange. De fire parter er nu blevet enige om, at der skal sættes et fælles Interreg-projekt i gang. Projektet har fokus på at forbedre tilstanden i fjorden.

Tilstanden i Flensborg Fjord har været diskuteret i flere år nord og syd for den dansk-tyske grænse. Derfor skal der nu laves en projektansøgning for et projekt med det overordnede formål at samle og styrke indsatserne, som skal bidrage til at forbedre tilstanden i Flensborg Fjord.

Det er Kreis Schleswig-Flensburg, som står i spidsen for projektet, og kredsen er i gang med at lave en ansøgning i samarbejde med de fire partnere.

– Det planlagte projekt er et bidrag til effektivt at fremme beskyttelsen af Østersøen i samarbejde med borgerne. Det er der enighed om i Kreis Schleswig-Flensburg, siger Thorsten Roos, der er afdelingschef for Regional Udvikling, Byggeri og Miljø i Kreis Schleswig-Flensburg.

Projektet, der skal vare et år, skal blandt andet styrke netværket på tværs af grænsen, indsamle og sammenligne data fra parterne og finde frem til fremtidige, fælles indsatser.

 

– Vi har fulgt havmiljøets udvikling i Flensborg Fjord gennem mange år og har arbejdet for at vende den negative udvikling, man har kunnet se under havets overflade. Grænseoverskridende problemer har brug for grænseoverskridende løsninger. Derfor er jeg glad for, at vi sætter det her projekt i gang med vores naboer på begge sider af den dansk-tyske grænse, siger Asger Romme Andersen, der for formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

Det samlede budget er 1,1 mio. kr., og de fire parter skal betale 100.000 kr. hver, mens resten søges hos Interreg. De tyske parter har fundet finansiering til projektet, mens Sønderborg Kommunes Natur-, Klima- og Miljøudvalg og Aabenraa Kommunes Udvalget for Bæredygtig Udvikling godkendte deltagelsen og finansieringen på deres møder sidste uge.

– Flensborg Fjord er vigtig for os, og jeg er glad for, at vi nu i et stort samarbejde kan sætte endnu mere fokus på tilstanden i fjorden. I samarbejde mellem de andre parter og borgerne sigter vi mod at få en endnu mere klarhed og perspektiv for Flensborg Fjord, siger Erik Uldall Hansen, der er formand for Udvalget for Bæredygtig Udvikling i Aabenraa Kommune.

Det et-årige projekt skal styrke de grænseoverskridende indsatser for vandkvaliteten i fjorden. Projektet skal munde ud i en ansøgning om et tre-årigt Interreg-projekt med en række konkrete indsatser.

Stephan Kleinschmidt, der er direktør i Stadt Flensburg, glæder sig over opbakningen fra de danske kommuner og ser frem til samarbejdet.

– Tilstanden i Flensborg Fjord kræver et tæt amarbejde mellem aktørerne og myndighederne langs fjorden. Projektet skal udvikle de nødvendige strukturer og skal sætte gang i konkrete tiltag. Det kan fx være udplantning af ålegræs eller etablering af kunstige stenrev i havet og på landsiden fx en reduktion af gødningstilførslen i samarbejde med landbruget, siger Stephan Kleinschmidt.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing