Broager.dk

Set over de seneste år går det SuperBrugsen godt

Detailhandlen er presset, og ikke mindst COOP er trængt og har varslet markante ændringer for at få økonomi i at drive dagligvarehandel. I Broager er bestyrelse og uddeler i SuperBrugsen ikke så bekymrede endda, selvom 2022 blev et skidt år økonomisk – og selvom underskuddet sidste år var på 1,3 mio. kr. og i år ventes i størrelsesordenen omkring 2 mio. kr.

-Vi har tabt 4 procent af omsætningen i 2022 i forhold til året før men ligger med en fremgang på 17 procent i forhold til 2019, altså før coronaen, så vi har god opbakning fra lokalbefolkningen, fastslog uddeler Michael Næsby i aften onsdag på generalforsamlingen på Broagerhus, hvor i omegnen af 60 var mødt op for at høre om situationen.

Formanden for bestyrelsen, Kim Pedersen, orienterede om COOP-planerne:

-COOP har lagt planer frem, så vi inden for de næste par år skal ændre vores butiksnavn til COOP. Og vi har valgt, at der så skal gå et par år, for lige at se, hvad det betyder, og hvad vi skal betale til COOP fremadrettet, oplyste Kim Pedersen.

-Så indtil videre hedder vi fortsat SuperBrugsen i Broager og fortsætter med postkontor. Vi har jo et håb om, at COOP-planerne fører til en større reduktion i vores store bidrag til COOP-butikkerne. For udover at vi køber varerne hos dem, betaler vi også en ordentlig pose penge til dem hver måned for at ligge under deres paraply.

Brug bonus-kronerne

Kim Pedersen oplyste, at de 1.600 medlemmer af SuperBrugsen i Broager tilsammen har 365.366 kr.  bonuskroner stående til at handle for. – Det er penge, I kan bruge uden at trække på bankkontoen. Vi vil opfordre jer til at bruge af dem.

Har solgt til Amaryllis

SuperBrugsen afventer nu den endelige tilbagemelding fra blomsterforretningen Amaryllis om køb af grundstykket syd for butikken – med forventet overtagelse 1. maj. Prisen er beskedne 62.500 kr.

-Vi er glade for handlen, fordi det er bedre, at grundstykket bliver bebygget til gavn for udviklingen i Broager. Grundstykket har ligget hen i et par år og er mere eller mindre blevet brugt til brugte pizza-bakker og lignende, bemærkede Kim Pedersen.

Et udfordrende år

– Vi har taget flere initiativer for at tiltrække kunder, f.eks. dagtilbud, Ja-tak på Facebook og online bestilling i delikatessen, og en del arrangementer, som mange er aktive i. Men vi skal nok have gang i endnu mere for at sikre, at borgerne kommer og fylder deres indkøbsvogn, varslede Kim Pedersen.

Efter et år med de leveringsproblemer, der har været fra COOP, håber vi på bedre tider, så kunderne ikke skal komme til tomme hylder, ikke fordi varen er udsolgt, men fordi varen ikke er leveret.

Tank-flytningen skudt til hjørne

Sidste år oplyste bestyrelsesformanden, at der var tanker om at flytte benzintanken ud af byen og give plads til at forny torvet og give nye muligheder for liv i Broager. Det er nu sat på pause af kommunen, som også er presset på økonomien.

– Vi arbejder stadig med at finde en placering, tilføjede uddeler Michael Næsby og nævnte samtidig, at kontantbetaling ved benzintanken kun kan ske, så længe teknikken virker. Det gælder for OK i hele landet. – Hvis kontantmaskinen svigter, bliver den ikke repareret, har vi fået at vide. Så er det kort og appen. Benzinsalget fra OK tanken i Broager er på 9 mio. kr. på årsbasis.

– Efter sommerferien opsætter vi ladestandere til elbiler på parkeringspladsen.Udstyret kan lade to biler op på samme tid.

COOP har bedt butikkerne landet over om at gå over på grøn energi og sige farvel til fossile brændstoffer.

-Vi aftager fjernvarme om vinteren, hvis der er behov. Men i høj grad genbruger vi vores egen overskudsvarme, og vi har grøn strøm i butikken. Det fortæller jo bare, at vi har købt nogle energirigtige anlæg og er tæt på at bruge grøn energi, noterede bestyrelsesformanden.

Husk at søge sponsorat

Foreningslivet er startet op igen efter coronaen, og det fik Kim Pedersen til at minde foreningerne i lokalsamfundet om at huske at søge, hvis de ønsker et sponsorat fra SuperBrugsen. Ansøgningerne skal være inde senest i september, så bestyrelsen på et møde i oktober kan beslutte, hvem man kan og vil støtte.

De seneste år har SuperBrugsen været hovedsponsor for broager.dk, og vi opfordrer folk til at holde sig orienteret om livet i lokalsamfundet på denne hjemmeside.

Fremtiden

Vi har en god og fin butik, som er udvidet med personalefaciliteter ud mod Vestergade, så vi nu har forhold så gode, at vi håber, det tiltrækker arbejdskraft og især unge. Vi vil gerne igen have 1-2 lærlinge, oplyste formanden.

Kim Pedersen roser kunderne, som afleverer flasker i flaskepanten for også at have trykket på sponsor-knappen. Det har givet 9.000 kr. til Julemærkehjemmet i Kollund.

Og så sluttede han med ros til alle, der giver en hjælpende hånd til SuperBrugsens aktiviteter – og til dem, der stadig efter coronaen holder afstand!

Tak til uddelere og personale og frivillige.

400.000 kr. retur fra skat

– Vi har lavet et så stort minus i år, at vi får 400.000 kr. tilbage i skat. Så det er da lidt positiv i et år, hvor vi lander på et resultat på minus 1,3 mio. kr. imod godt 600.000 kr. i overskud sidste år, oplyste uddeler Michael Næsby og nævnte, at SuperBrugsen i Broager har en egenkapital på rundt 22 mio. kr.

-2022 begyndte faktisk rigtig godt. Vi var lidt skeptiske, fordi de første tre måneder af 2021 var grænsen jo lukket. Men omsætningen holdt sig rigtig godt, men russernes krig mod Ukraine satte alt i et helt andet perspektiv og gjorde, at omsætningen faldt og energipriserne steg. Det sidste halve år i 2022 betalte vi lige så meget som i hele 2021 for at holde brugsen kørende. Det positive var så, at vi fik nye varer i butikken, f.eks. vin og olie fra Ukraine, oplyste Michael Næsby som har besluttet, at åbningstiden til kl. 19 også kommer til at gælde i sommer.

Nyvalg

Generalforsamlingen genvalgte Kim Pedersen til bestyrelsen og Bente Worm som suppleant. Joan Nissen, Kirkegade, blev nyvalgt til bestyrelsen. Hun har boet i Broager i 23 år og føler nu, hun har overskud til at bruge tid på andet end det hjemlige.

Kim Pedersen sluttede aftenen med at fortælle, at bestyrelsen har slettet sætningen i vedtægterne om, at medlemmer der er fyldt 70 år ikke kan genvælges. -EU har bestemt, at vi ikke må aldersdiskrimere.

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing