Broager.dk

Vennerne er ramt af museums-lukningen

Bestyrelses-ros til de frivillige, som gennemfører Det Levende Teglværk.

Året 2023 går over i historien, som det år (og forhåbentlig det eneste år), hvor Cathrinesminde teglværksmuseum var lukket for besøgende. Fordi Museum Sønderjylland besluttede at neddrosle aktiviteterne med henblik på besparelser.

Netop den kendsgerning fyldte og fylder stadig en del for de aktiviteter, Cathrinesminde Venner har kunnet og kan sætte i gang.

-Foreningen havde nogle møder med Museum Sønderjylland, hvor vi med alle argumenter forsøgte at holde museet åbent, men forgæves, bemærkede formand Carsten Hauerberg i bestyrelsens beretningen på årsmødet som nu er afviklet.

Dog blev der besluttet, at allerede tilmeldte gruppebesøg blev gennemført, og nye grupperejser kunne koble sig på.

-Dette har medført, at de frivillige guider sommeren igennem har haft en del grupper at tage imod til rundvisninger, hvilket selvfølgelig har været et plaster på såret.

 

Afventer spændt mødet den 20. november

I skrivende stund er vi i foreningen ikke blevet orienteret fra Museum Sønderjylland om planerne for fremtiden.

På baggrund af en henvendelse til MSJ fra Landsbylaugene, hvor Cathrinesmindes Venner også er medunderskrivere, er der indbudt til et møde den 20. november på Broagerhus, hvor Museum Sønderjylland vil orientere os.

Landbylaugenes skrivelse til Museet opregner en række argumenter for at få genåbnet Cathrinesminde teglværksmuseum, herunder det store besøgstal på Gendarmstien og de historiske perspektiver.

Landsbylaugenes aktivitet ”Det levende teglværk” tilrak omkring 1400 besøgende i løbet af de tre dage. Også her fra Cathrinesmindes Venner skal der lyde et stort tillykke til de mange frivillige, der gennemførte dagene med så fint et resultat.

Fremtidige aktiviteter

På baggrund af Museumslukningen og den uvisse situation for næste år, har vi i bestyrelsen valgt at vente med at lægge os fast på planlægning af aktiviteter.

Teglværksspil har været oppe at vende, men er med henvisning til ovenstående foreløbig lagt i venteposition.

 

Teglværksinitiativerne

Der er på flere lokationer gang i indsamling af materiale til en bog i serien Danmarks teglværker.

I vores område er arbejdet gået noget i stå grundet flere årsager, heriblandt situationen i Museum Sønderjylland, som har kostet flere afskedigelser.

Det ser ud til, at Torben Vestergaard og Christian Frederiksen kan klare indsamling af materiale på Als og Sundeved, mens det store område omkring Flensborg Fjord venter på, at der kan skaffes arbejdskraft.

Cathrinesmindes Venner støtter gerne, hvis der viser sig en praktisk mulighed.

 

Det levende Teglværk er også på dagsordenen den 20. november.

Foreningens aktiviteter i 2023

Vandreturen ”krøllerier på kendte stier” med Bente Løwe Christiansen.

I første omgang (den 10. juni) måtte vi aflyse turen på grund af svigtende tilmelding, men

vi besluttede at gennemføre den 23. september, hvilket vi også gjorde. Det var dog stadig

med et beskedent fremmøde på 9 personer. Turen var aldeles fremragende og for

deltagerne en god og positiv oplevelse. Guiden, Bente Løwe Christiansen gjorde det flot, med stor indsigt i de steder, hvor vi havde stop, og med sine smukke digte og små ”godtord”, gav hun os en særdeles fin oplevelse.

5 dages turen til Nordsjælland

Bestyrelsen vedtog at gennemføre turen med 34 tilmeldte. Alt gik planmæssigt i forhold til programmet, som var grundigt forberedt af Bent Nielsen og Britta Skøtt.

Dagene var tæt besat med besøg de planlagte steder: Frederiksværk, Hammermøllen, Rudolph tegners skulpturpark, Frederiksborg Slot, Nivå teglværk og Nivågård Kunstmuseum, Brede Værk, Karen Blixen Museet, Grundtvigskirken.

Deltagerne fik nogle rigtig fine dage. Opholdet på Hotel Hillerød var velvalgt. Herfra gik de daglige ture ud og dagene sluttede ligeledes her med middag og efterfølgende afslapning og sang, hvilket der også kunne være brug for.

Alt i alt en meget vellykket tur.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing