Broager.dk

Enig: Byen skal ikke ligne noget der er løgn

Keld Rysgaard, Erik Krogh, Christel Leien-decker, Henrik Schrøder og Finn Nielsen Christensen på byvandringen. Foto: Kristian Pallesen.

I nærmest sidste øjeblik ser det ud til, at det lykkes at få Broager midtby ført tilbage til genkendelighed uden de klatter af asfalt, som der allerede er dårlige eksempler på.

Når nye kloakledninger i midtbyen er gravet ned og dækket til og gaderne igen bliver farbare, så vil strækninger med fliser fremstå, som de ligger i dag – dog rettet op, så søstensfliserne ligger ordentlig!

Det er konklusionen efter et længere møde i mandags mellem Sønderborg Kommune, Sonfor og Broager Udviklingsforum. Mødet blev indledt med en drøftelse på Broagerhus og derefter en byvandring, hvor detaljerne blev gennemgået, så deltagerne har en fælles opfattelse af, hvordan retableringen skal gennemføres efter udført kloakarbejde.

Asfalten på fortovet skal erstattes med fliser!

Broager Udviklingsforum ønsker at sikre en retablering 1:1 af de særlige flisebelægninger i byens midte, og i særdeleshed omkring torvet Storegade/Møllegade/Vestergade/Borgergade.

Det ønske har Broager, fordi det fortsat er uklart og ikke politisk besluttet, hvordan Broagers bymidte skal omdannes, hvordan trafikforholdene måske skal ændres, og hvordan pladser og veje skal udformes.

-Fakta er jo, at Broager er stillet i udsigt, at der kommer en fase to for bymidten, efter at kommunen meddelte, at der ikke er penge til at gøre det nødvendige nu. Hele bymidte-projektet er derfor udsat. Foreløbig på ubestemt tid. Så for Broager er det vigtigt, at gaderne ikke i flere år skal ligne forfærdelige lappeløsninger. Derfor har Udviklingsforum indtrængende opfordret til, at byen bedst muligt fastholder det nuværende særkende med fliser – også i de hævede kryds, siger Christel Leiendecker, formand for Broager Udviklingsforum, efter ugens byvandring.

Kommunen imødekommer ønskerne

Indtil i denne uge har Sønderborg Kommune været indstillet på at lade retableringen ske med asfalt.

Tilmed har Sonfor udbudt entreprenørarbejderne inkl. retablering med asfalt i de særlige fliseflader, men mener at der kan findes en løsning med entreprenøren om at retablere 1:1.

”Det blev derfor konkluderet efter byvandringen, at de kommende gravetilladelser fra Sønderborg Kommune vil indeholde vilkår om retablering af flisebelægninger 1:1, herunder også vilkår om retablering af betonpladen under fliserne”, bekræfter lafdelingsleder Keld Rysgaard, Sønderborg, i et notat efter rundturen i Broager mandag.

Den slags løsning skal ikke gentages…

En kendsgerning er det, at flere af de gamle søstensfliser er knækket og ikke kan genbruges. Men Sønderborg Kommune vil sørge for at levere søstensfliser til erstatning for knækkede fliser ved, at kommunen indsamler fra strækninger, hvor de skønnes at kunne udskiftes med anden belægning uden at det medfører et rodet udtryk. Levering aftales nærmere mellem Sonfor/entreprenør og kommunen.

De nåede til enighed

Deltagerne i mødet  mandag om retablering af belægninger i Broagers bymidte, som skal ske efter kloakseparering var:

Deltagere fra Broager Udviklingsforum:
Christel Leiendecker
Erik Krogh
Kristian Pallesen

Deltagere fra Sonfor:
Reidun Kaad
Finn Nielsen Christensen (OJ Ingeniører)

Deltagere fra Sønderborg Kommunes vejmyndighed:
Henrik Schrøder
Keld Rysgaard

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing