Broager.dk

Borgmesteren ønsker godt nytår

Erik Lauritzen

Af borgmester Erik Lauritzen

Året rinder ud, julepynten pakkes væk og de sidste fridage skal bruges godt, inden hverdagen igen tager over. Jeg har selv ovenpå en rigtig familiejul også lidt tid til at tænke over, hvad 2023 bragte, og hvad der mon venter forude.

Jeg håber, at juledagene har været gode og fredelige for de allerfleste. Når jeg skriver det sådan, er det jo i bevidsthed om, at ikke alle har kunnet nyde julen.

Jeg tænker på alle I, der har familie og pårørende i de mange krigs- og katastrofeområder rundt omkring i verden. Og jeg tænker på de familier, hvor økonomien er en udfordring hver eneste måned. ”Glædelig jul” kan således være svær at få øje på. Til gengæld er ”GODT NYTÅR”, det jeg ønsker for alle.

Fuld damp på kedlerne

For os i Sønderborg kommune har 2023 budt på en god blanding af udfordringer, vigtige fremskridt og glædelige begivenheder. Det har været et år, hvor der har været fuld damp på kedlerne i virksomhederne, hvilket viser sig i en ekstrem lav arbejdsløshed gennem året.

Rigtig mange borgere har fundet vej ind på arbejdsmarkedet, og det er godt for samfundsøkonomien men først og fremmest godt for den enkelte borger.

Erhvervsklimaet blev af Dansk Industri igen målt til at være rigtig godt i Sønderborg kommune og erhvervsvenligheden endog lidt bedre en tidligere år. Det glæder mig, for det er afgørende at vore mange virksomheder – store som små – opfatter Sønderborg Kommune som en god samarbejdspartner og området som attraktivt at drive forretning i.

I byggeriet har der også været fuld tryk på kedlerne og mange spændende bolig- og erhvervsbyggerier, såvel private som kommunale, er gennemført eller igangsat.

Detailhandelen klarer sig trods store udfordringer rigtig godt sammenlignet med andre byer og kommuner. Der kæmpes og knokles hver dag i virksomhederne, og på fællesskabets vegne vil jeg sige en stor tak til alle der er med til at skabe grundlaget for vores velfærdssamfund.

Turismen slår masser af rekorder i disse år i vores kommune. Flot vækst i overnatningstal, masser af besøgene i vores område, og masser af mennesker især i Sønderborg by i sommers – ja hele året rundt. Intet tyder på, at 2023 -udviklingen skal stoppe her. Men jeg ved også at det kræver hårdt arbejde og initiativer af alle i den branche. Med en netop godkendt Masterplan for Handel og turisme er retningen sat for arbejdet.

I stort set alle brancher er der mangel på arbejdskraft og præcis derfor skal vi – og vil byrådet – fortsætte et målrettet arbejde for at trække flere borgere til vores område. Det har vi gjort ved at satse hårdt på at få etableret flere uddannelser i vores kommune og at arbejde med et større udbud af boliger.

400-500 nye studieboliger

Især på uddannelsesområdet er vi lykkes igen i 2023. Antallet af studerende i Sønderborg er vokset markant først og fremmest på SDU på Alsion, som nu er den hurtigst voksende universitetscampus i landet.

Men også maskinmesterskolen, Erhvervsakademiet på Alsion bidrager flot til væksten, ligesom vi venter os meget af nyt udbud af SOSU grunduddannelse og SOSU-DigiTech uddannelse i Sønderborg. Tak til alle i de stærke samarbejder der gør det muligt. Succesen forpligter, og derfor har byrådet igen i gode partnerskaber iværksat, at der etableres 4-500 nye studieboliger i de kommende år.

Sønderborg Kommune og byrådet har i 2023 ligesom rigtig mange kommuner været voldsomt udfordret af, at den stærke danske økonomi ikke er smittet af på de budgetter, som regering og folketing har stillet til rådighed for kommunerne til at levere den velfærd og den service som borgerne med rette kan forvente. De kommunale udgifter er steget voldsomt, som konsekvens af inflation og høje energipriser, ligesom det har været tilfældet i privatøkonomien.

Jeg har en tro på, at der på Christiansborg er en begyndende forståelse for, at det velfærdssamfund, og det sociale sikkerhedsnet vi er så kendte for, og jeg i hvert fald er stolt af, kun overlever, hvis der investeres i uddannelse, arbejdskraft og udvikling og at regioner og kommuner tildeles en større del af fællesøkonomien.

Byrådet har i 2022-23 måtte gennemføre en række store besparelser for at sikre budgetoverholdelse. Det har bestemt ikke været hverken nemt eller sjovt men til gengæld en bunden opgave. 

Ikke stolt af alle beslutningerne

Jeg er ikke stolt af alle beslutningerne, men til gengæld er jeg stolt over, at et samlet byråd har medvirket til at løse udfordringerne, og fastholde en udviklingsstrategi for vores fællesskab Sønderborg kommune. En udvikling og en vækst der sikrer, at vi fremadrettet kan styrke velfærden og fortsat være ambitiøse i forhold til serviceniveauet i vores fællesskab Sønderborg kommune.

Hungersnød, krige, terrortrusler, klimakrise og naturkatastrofer bekymrer os alle og kræver handling af det internationale samfund. Danmark skal som et rigt og velfungerende land naturligvis involvere sig og bidrage til løsninger. Regering og folketing har et kæmpeansvar for at placere Danmark rigtigt i alle de indsatser, der skal til. Det er til tider store og svære prioriteringer, der skal foretages.

Et bedre klima kræver lokal handlekraft

På især et område har vi som lokalbefolkning og byråd dog også et stort ansvar. Klima og miljø udfordringerne kræver også lokal handlekraft. Jeg er stolt over, at vi i Sønderborg gennem allerede mange år er gået foran med ambitionerne om at gøre vores energisystem CO2-neutralt. Det arbejde fortsætter i 2024 med ny styrke og fremdrift.

Byrådet har netop godkendt en kommuneplan, der udpeger 14 arealer i kommunen, der kan udnyttes til vindmøller eller solcelleparker. Mit mål er, at vi kommer i gang med et par stykker af dem i 2024, og at det sker så borgerne i lokalområdet får indflydelse og udbytte af projekterne. Men først og fremmest skal det nu endelig lykkes at få en etableringstilladelse til kystnære havvindmøller i Lillebælt. Derudover så vil vi gennem Projekt Zero hjælpe alle borgere, virksomheder og institutioner til at komme endnu videre med at energioptimere i virksomhederne og i privaten. Der er masser at gøre, og vi har vist, at vi kan det i Sønderborg.

Skulle nogen være i tvivl om nødvendigheden af, at vi mennesker handler på klimakrisen så tænk lige 2 1/2 måned tilbage, hvor naturen for alvor slog igen. Stormfloden ramte os særlig hårdt her i Sønderborg. Hvis ikke vi handler NU, så vil verden i fremtiden bare blive ramt hårdere og hårdere af disse naturkatastrofer. Vi klarede situationen takket være rigtig mange kommunale medarbejdere og ikke mindst de frivillige i beredsskabet og masser af borgere, der gav en hånd med for fællesskabet. Kæmpestort tak til alle jer!

Der udestår nogle voldsomme regninger både hos private og for kommunen. Kommunens skader er foreløbig opgjort til mere end 80 millioner kroner. Takket være en solid kommunal økonomi og lidt hjælp fra Christiansborg skal vi nok klare den udfordring også. Jeg er langt mere bekymret for de mange private husejere og virksomheder, der ikke er omfattet af stormflodsforsikringen.

En stor tak til medarbejdere og frivillige

Jo der er masser af opgaver at tage fat på også i det nye år. Kommunens cirka 6000 medarbejdere og ledere har i 2023 ydet en kæmpe og ekstraordinær indsats. Kæmpestor anerkendelse og tak for det! Mange opgaver i vores fællesskab udføres af de mange, mange frivillige i foreninger og organisationer. Jeg sender en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde bidrager til Fællesskabet.

Jeg ønsker alle et rigtig godt nytår 2024.

Erik Lauritzen

Borgmester

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing