Broager.dk

Fokus på boligudvikling i Broager

Foreslår 20 rækkehuse i Broager Øst.

Vi har modtaget dette læserbrev fra Erik Krogh, byrådsmedlem, Broager

Den nye kommuneplan 2023-2035 blev vedtaget på byrådsmødet i denne uge og her er boligudvikling i Broager kommet med, det sker efter at der i 12 år ikke har været vilje til eller fokus på byudvikling i Broager. Det er glædeligt at det nu bliver muligt.

Det er ikke kommet af sig selv, at byudvikling er kommet med i den nye kom-muneplan. Det skyldes bl.a. at det var en del af valgkampen i 2021, hvor Venstre havde det med i deres valgoplæg. Herefter har Broager Udviklings-forum afholdt borgermøder, hvor temaet har været mangel på boliger og boligudvikling i Broager. Borgerinddragelse og øget politisk opmærksomhed har nu medført at vi kan komme i gang.

Vi har fokus på tilflytning jævnfør byrådets vision og derfor er det også vigtigt, at der bliver åbent op for boligbyggeri i områdebyer som Broager, hvor der i forvejen ikke ligger byggegrunde og områder klar til bebyggelse.

Når vi nu er kommet så langt, at der bliver mulighed for boligbyggeri i Broager, er det meget vigtigt, at der fra politisk hold bliver prioriteret at fremskynde udstykningsarbejde m.m. så det ikke først bliver 2025/2026 vi kommer i gang, for så vil der ske en fraflytning fra byen, da der allerede nu mangler boligtyper til dem der efterspørger mindre huse/lejligheder, når parcelhuset bliver for stort og man gerne vil blive boende i Broager.

Så behovet er der, selv om forvaltningen ikke ser dette behov.

I høringsperioden er der kommet projekter fra en lokal tømrermester, som i første omgang ønsker at opføre 20 rækkehuse i Broager Øst, men på grund af for sen fremsendelse, kunne man ikke nå at få det med i kommuneplanen. Det ser dog nu ud til, at der er bred politisk vilje, da borgmesteren nu også ønsker, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen vedr. det nye projekt i Broager Øst.

Det er vigtigt, at vi understøtter projekter fra lokale aktører og investorer, når disse passer ind i de vedtagne bystrategier og udviklingsplaner.  Projekter fra private investorer belaster ikke kommunens økonomi på samme måde, som når kommunen selv foretager nye udstykninger, slutter Erik Krogh der gik til valg på at få gang i by-og boligudviklingen i Broager.

Med venlig hilsen

Erik Krogh, Sletmarken, Broager, byrådsmedlem for (V)

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing