Broager.dk

Fjernvarme-møde flyttes til Broager Hallen

Sagens kerne: Skal forhandlingerne fortsætte om at sammenlægge Broager Fjernvarme og Sønderborg Varme?

Fristen for at melde sig til Broager Fjernvarmes generalforsamling på tirsdag udløber i morgen fredag, men allerede i går lød meldingen, at flere end 110 havde tilmeldt sig.

Det betyder, at generalforsamlingen flyttes fra Broagerhus til Broager Hallen, og at mødetidspunktet rykkes en halv time til mødestart kl. 19.30, så alle kan nå at komme frem, hvis de møder op på Broagerhus, fordi de ikke har opdaget ændringen.

Fremmødet er historisk stort. Og fakta er jo, at tilmeldingen kun har at gøre med spisningen. Alle fjernvarme-aftagere har adgang til generalforsamlingen, også uden tilmelding og uden spisning.

Derfor afvikles generalforsamlingen i Broager Hallen kl. 19.30 tirsdag den 23. april.

Forslag fra to forbrugere

Fjernvarmebestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen bakker op om at fortsætte forhandlingerne med Sønderborg Varme om at udarbejde et forslag til sammenlægningsaftale med Sønderborg Varme. Og når et sådant forslag foreligger, bliver der indkaldt til en ny generalforsamling, som skal tage den endelige beslutning.

Bestyrelsens forslag suppleres af forslag fra to forbrugere:

Jan Dahl Jeppesen skriver:

Svar jeg gerne vil have på den kommende generalforsamling, og som skal tages op til debat på generalforsamlingen.

Jeg kan læse i Gråsten Ugeavis den 31.01.2024, at det næsten allerede er afgjort, at Broager Fjernvarme skal sammenkobles med Sønderborg Fjernvarme, selvom det kun kan lade sig gøre på en generalforsamling.

Sammenlægningen mellem Broager og Sønderborg Fjernvarme blev på generalforsamlingen 2023 nedstemt, så på vis foranledning stater i op igen på præcis det samme. ?

Det vi bliver nødt til at diskutere er, og jeg håber bestyrelsen har korrekte og sandfærdige svar på :

Hvad har produktionsprisen været pr. Mwt. I årene 2021, 2022,2023, 2024 i Broager Fjernvarme ?

Hvad har produktionsprisen været i Sønderborg Fjernvarme på præcis det samme ?

Hvad er omkostningerne pr persona ansat i Broager Fjernvarme i forhold til Sønderborg pr. persona. ?

Og præcis de samme tal for Sønderborg ?

Jeg går ud fra, at der skal lægges et rør fra Broager til Nybøl, hvis det er der de skal kobles sammen så spørgsmålet er hvad koster det , og hvem skal betale ?

Som jeg forstår det, er det Varmepumpen, der producerer hovedparten af energi og den bruger strøm, så hvad er grunden, til at vi ikke har monteret solceller nok eller vindmøller i flertal , så vi kan producerer alt strøm , vi bruger i Broager Fjernvarme, så forbrugerne kan få billigere fjernvarme , end tilfældet er i dag selv efter sidste nedsættelse.

Alle de store investeringer er overstået, så nu må det komme forbrugerne til gode, da den er ejet af samme.

Jeg ønsker , at alle spørgsmål skal besvares og diskuteres på næste generalforsamling. Og det er jo let, da i har folk fra Sønderborg gående.

Fra Jørn Jensen har fjernvarmen fået nedenstående forslag:

Langt den største del af varmeprisen bestemmes af elpriserne, hvorfor det er vigtigt at prøve at få en større kontrol over især denne udgift. Derfor fremsætter jeg følgende forslag til afstemning, uanset afstemnings – resultatet på pkt. 6 (bestyrelsens forslag):

Der pålægges bestyrelsen at undersøge alternative muligheder for at blive delvis selvforsynende med el som for eks. køb af vindmølle andele, solceller, vindturbiner, fastprisaftale eller køb af transformerstation.

Undersøgelsen skal fremlægges samtidig sammen med en evt. sammenlægningsaftale med Sønderborg varme så man kan se hvilke andre muligheder der er for at sænke/stabilisere prisen på varmen.

 

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing