Broager.dk

Venstre har længe efterlyst udvikling i Broager

Erik Krogh (V)

Læserbrev – af Erik Krogh (V), Sletmarken 10, Broager

Broager, d. 10. april 2024

Venstre i Broager efterlyser, i lighed med Slesvigsk Parti en udvikling af Broager by og omegn.

Den nye bystrategi i Broager blev vedtaget af byrådet i maj 2018, overskriften var ”Et dejligt sted at bo – det gode hverdagsliv” og det
er det stadig, men vi kan ikke tilbyde noget at bo i! fordi det desværre ikke været nævneværdig fokus og opbakning til at arbejde med dette fra politisk side.

Der har været diverse tilløb til udvikling af Broager Torv, men det er
strandet i forvaltningen på grund af mangel på ressourcer.

Men nu må det være på tide at vi retter fokus på de mindre byer i kommunen og at der kan
findes ressourcer til, at vi kan komme videre.

I den nye kommuneplan er der nu udlagt arealer til bebyggelse. Så vi er nu kommet et skridt videre.

Broager Udviklingsforum (BU har siden 2019 haft dialog med forvaltningen
omkring Broager torv og bymidte Der har været borgermøder og adskillige
møder med forvaltningen og BU, ikke mindst i.f.m. den igangværende
kloakseparering i bymidten. Alt dette har været forgæves, fordi det ikke i tide
har været den nødvendige planlægning til at koble nye belægninger sammen
opgravning og reetablering, ærgerligt!

Vi må nu bruge kræfter på, at få udviklingen til at ske i hele kommunen, også i
Broager og her vil BU være klar til, at sidde med omkring bordet når der skal
laves masterplan for bymidte og øvrig udvikling af Broager området.

Der er afsat penge i kommunens budget for 2024 til påbegyndelsen af dette arbejde.

Vi har fokus på øget bosætning i Sønderborg kommune, så er det vigtigt, at
”hele kommunen” kan byde velkommen til nye tilflyttere, det var også var et
vigtigt budskab fra Venstre ved sidste valg.

Erik Krogh
Byrådsmedlem (V)
Medlem af Teknik By- og Boligudvalget
Sletmarken 10, Broager

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing