Broager.dk

Fodbold-dialogen er kommet alt for sent i gang

Fremmødet til BUI Fodbolds ekstraordinære generalforsamling i aften i Dynt var stort. Ikke færre end 55 med ret til at stemme var mødt frem. På dagsordenen var nemlig, om BUI fortsat skal samarbejde med FC Sønderborg eller om krydset skulle sættes for at træde ud af samarbejdet, så Broager fortsat har sit eget seniorhold – i Jyllandsserien!

Resultatet efterlod ikke nogen tvivl. 47 fremmødte, flest seniorspillere, stemte for at træde ud af samarbejdet. 8 stemte for et fortsat samarbejde med FC Sønderborg.

Afstemningen fandt sted, efter at repræsentanter fra FC Sønderborg havde orienteret om, hvordan de ser mulighederne. FC Sønderborg var inviteret af BUI-bestyrelsen. Og både FC Sønderborg og BUI Fodbold blev kritiseret for, at aftenens orientering og dialog er kommet alt for sent uden tid til refleksion og snak om ønsker og muligheder ved et fortsat samarbejde. Men problemstillingen har været, at BUI har haft mundkurv på, lød forklaringen.

– Vi har jo haft en mega-god dialog i aften med FC Sønderborg, men desværre for sent. Men man retter jo ikke op på 10 års oplevelser på et år. Det kan man ikke, siger Heidi Petersen som talsperson fra fodboldens bestyrelse og understreger, at det ikke fra Broagers side er et definitivt stop for dialogen med Sønderborg.

-Det er vigtigt, at vi fortsat har dialogen, for fodboldens skyld, for klubbernes skyld, for jeg håber virkelig, at også Sønderborg lykkes med at få gang i et seniorarbejde, sagde Heidi Petersen efter mødet i aften.

Et godt sports-år

I sin beretning omtalte hun den sportslige succes. Serie 1 skal spille i Jyllandsserie og serie 4 rykkede op i serie 3.

Den 2. august spillede serie 1 pokalkamp mod Fredericia 1. division. Der var et rigtig flot fremmøde til kampen omkring 500 tilskuere. Vi vil gerne takke alle de frivillige som gav en hånd med før,under og efter kampen.

I ungdomsrækken rykkede U16 piger op i liga 1, Kim Steg BUI og Martin Talbot GB, som træner pigerne, modtog frivillighedsprisen i Sønderborg Kommune.

U13 pigerne vandt regionsmesterskabet her i januar.

Der er fremgang på nogen af vores ungdomsrækker og børnehold, hvilket er dejligt.

Nyvalg til bestyrelsen

Marius Nielsen, kampfordeler i BUI Fodbold, ærgrede sig over, at de fremmødte stort set kun var eller repræsenterede seniorspillerne. Vi mangler i den grad forældrene til børneholdene, fastslog han og sagde lettere modstræbende ja til at indtræde i bestyrelsen som suppleant, fordi det var umuligt at finde en anden frivillig. Nyvalgt til den anden ledige suppleantpost blev Jørgen Michelsen, hvis opgave det bliver at varetage mediepakken med omtaler i pressen og på klubbens egne elektroniske medier. Som ny i bestyrelsen valgtes Sonny Johansen.

Det lykkedes ikke at overtale én af de fremmødte til at påtage sig kasserer-hvervet. Ej heller meldte der sig nogen til at blive oplært i at være kampfordeler.

Et skidt regnskab

Bestyrelsen fik mandat til at købe sig revisor-ekspertisen udefra til reelt at udføre kasserer-opgaverne. Måske også i erkendelse af, at der ikke helt har været styr på økonomistyringen.

Mens fodboldholdene sportsligt har gjort det godt, afleverede bestyrelsen i aften nemlig et regnskab med et underskud på godt 140.000 kr. sidste år. Egenkapitalen er mere end halveret fra 490.000 kr. i begyndelsen af 2021 til 233.000 kr. med udgangen af 2022.

Kontingentet i BUI Fodbold ligger meget lavt i forhold til andre klubber, og generalforsamlingen besluttede énstemmigt at forhøje halvårskontingentet med 100 kr. for alle 346 medlemmer med virkning fra 1.juli i år. Det giver i år ekstra i omegnen af 30.000 kr. i kassen. Hjælpetrænere er kontingentfrie.

En varm tak

Blandt de mange, som fik en varm tak sagde Heidi Petersen:

-Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke BUI rock for juleposer til samtlige børne/ungdomshold.

Vi vil gerne sige stor tak til alle vores sponsorer. Tak til alle trænerne i BUI Fodbold og alle de frivillige som er omkring alle hold, vi sætter stor pris på jeres kæmpe arbejde og engagement omkring de enkelte hold. Uden jer frivillige ville der ikke være noget BUI Fodbold.

Vi vil gerne også takke Broager Hallen for det gode samarbejde.

Sjældent – og nogensinde – har så mange unge været til en generalforsamling i BUI Fodbold.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing