Broager.dk

Hent sandsække på brandstationen

Fra i aften onsdag kl. 20 kan borgerne hente sandsække bl.a. på brandstationen i Broager.
Baggrunden er, at  DMIsadvarer om risiko for forhøjet vandstand i en længere periode i slutningen af ugen, når det kommer til at blæse kraftigt fra øst de næste dage.
Meteorologerne vurderer, at vandet i Sønderborg kommer op i en højde af ca. 1,87 meter over normalen, når det står højest natten efter fredag kl. 3.30, samtidig vil der være bølger.
Når vandet står så højt, er der stor risiko for oversvømmelse flere steder i kommunen – bl.a. ved Søndre Havnegade og Nørre Havnegade i Sønderborg, Bryggen i Gråsten, Kegnæs og sommerhuse i Vemmingbund samt andre steder i kommunen.
Sønderborg Kommunes beredskab er i gang med at forberede sig på det forventede højvande.
Sandsække
På kommunens facebookside oplyses:
Fra den 18. oktober kl. 20 kan borgere, der er bekymrede for oversvømmelse af deres bolig, afhente tomme sandsække og fylde dem med sand ved brandstationerne i Broager, Egernsund, Gråsten og Nordborg, samt ved Forsamlingshuset på Kegnæs, p-pladsen ved Hotel Sønderborg Strand samt p-pladsen ved
Multikulturhuset. Kontakt vagtcentralen 88724110 hvis du oplever at der mangler sand eller sække.
Vejspærring
Sønderborg Kommune forbereder afspærring af Søndre Havnegade i Sønderborg fra Søndertorv til Helgolandsgade. Vi følger løbende situationen og forventer at varsle yderligere afspærringer.
Borgerne skal sikre egne værdier
Som grundejer har du selv ansvaret for at sikre din ejendom mod oversvømmelser, kommunen stiller sandsække til rådighed. I løbet af eftermiddagen vil det på Sønderborg Kommunes hjemmeside være muligt at finde gode råd om sikring mod stormflod.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing