Broager.dk

Hvad er det, byrådet har gang i her i Broager?

Læserbrev
Af Ole Hansen, Gartnervænget, Broager   

Hvad er det, Byrådet har gang i her i Broager?

Er det en afmontering af Broager? – Jeg begynder at se nogle konturer – lad mig give nogle stikord:

Afmontering 1:  Afmontering af sikker skolevej fra  Industrivej  op til Solskrænten, der er erstattet af 2 ”bump”..

Afmontering 2:  Vejen fra Spar Es langs Sønderborg Bugt til Skeldekobbel bliver nedlagt som vej. Overgår til sti , eller hvad?

Afmontering 3:   Broager Materielgård er nu rømmet og skal sælges, jf. dagspressen.

Afmontering  4:  Afmontering af Broager Fjernvarme A.m.b.a., jf. Masterplan for Projekt Zero.

Afmontering 5:   Muligvis afmontering af Broager Vandværk A.m.b.a.

Afmontering 6:   Delvis afmontering af Broager Sparekasse.

Afmontering  7:  Afmontering af 16 parkeringspladser ved Brugsen, Forslag 2 – Torv ved Brugsen.

Afmontering 8:   Afmontering af Broagers belægning (erstattes af en spand asfalt i ny og næ).

Afmontering  9:   Træer i byen, som er fældet og ikke bliver erstattet af nye.

Afmontering 10:  Broager Rensningsanlæg.

Afmontering 11:  En tur på området ved min barndoms skole – Broager Skole – er en oplevelse for hærdede. Det fysiske miljø, samt vedligeholdelse af belægning og bygningsmasse, er totalt ikke eksisterende.

Med håbet, samt et inderligt ønske om bedre tider for Broager – (suk! men hvornår?) – og   gerne med et svar på, eller holdning til – fra 1 eller 2 byrådsmedlemmer, gerne flere – som kan eller vil forholde sig til ovenstående 11 punkter.

Centraliseringen marcherer , og ” udkantskommuner” bliver tabere!

 

Ole Hansen

Gartnervænget 2 B

Broager

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing