Broager.dk

Hvorfor er der brug for Broager Udviklingsforum?

Der har været en smule forvirring om, hvornår der er generalforsamling i Broager Udviklingsforum. Den korrekte dato er:

Tirsdag den 12. marts 2024
kl. 18.30 på Broagerhus i Broager

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden Christel Leiendecker i hænde senest tre dage før generalforsamlingen.

Der er valg til bestyrelsen (og ledige pladser) og forslag om ændring af vedtægterne. (Forslagene fremgår af hjemmesiden en uge før, altså den 5. marts).

Efter generalforsamlingen håber foreningen, at mange vil engagere sig i en drøftelse om fremtiden i Broager.

Hvorfor er der brug for Broager Udviklingsforum? Er der interesse for at gøre broager.dk mere interessant for både turister og fastboende? Er der borgere, som aktivt vil være med i én eller flere arbejdsgrupper, og er der én eller flere, som vil indgå i redaktionen af Broue Tidende?

Kl. 19.30-21.00:

Foreninger og erhvervsliv – og andre interesserede – bliver orienteret om nye muligheder på broager.dk og om et kommende arbejde med en masterplan i tilknytning til kommunens afsatte halve million kroner til en plan for bymidten.

Vel mødt
Bestyrelsen for Broager Udviklingsforum

Se også annoncen i Gråsten Avis  www.graastenavis.dk/begivenheder/generalforsamling-2/ 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing