Broager.dk

Også Sønderborg Fjernvarme siger ja

Billedet viser Sønderborg Varmes sol- og halmanlæg på Sønderborg Landevej i Gråsten.

Efter en solid opbakning i Broager har også Sønderborg Fjernvarme sagt ja til, at bestyrelserne i begge selskaber kan fortsætte drøftelserne om en sammenlægning.

I en pressemeddelelse skriver de to selskaber i dag til de lokale medier:

Billigere fjernvarme til forbrugerne og bedre muligheder for at skabe et grønt fjernvarmenet. Det er et par af gevinsterne ved at sammenlægge Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. og Sønderborg Fjernvarme
A.m.b.a

Siden november har Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. og Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a været i gang
med at regne på, om en sammenlægning vil komme forbrugerne i begge selskaber til gavn økonomisk.

Regnestykket og de øvrige konklusioner blev i denne uge præsenteret på selskabernes generalforsamlinger,
og resultatet var en massiv opbakning til bestyrelsernes forslag om at fortsætte undersøgelserne.

– 10% af vores andelshavere mødt personligt op for at høre resultatet af de fælles undersøgelser, og de
gav bestyrelsen en solid opbakning til at fortsætte arbejdet. Det giver os et rigtig godt udgangspunkt for
det videre arbejde, siger Peer Monger, som er formand i Broager Fjernvarmeselskab.

Ud over en umiddelbar gevinst til forbrugerne, vil en sammenlægning af selskaberne også give bedre
muligheder for at sammenkoble og udbygge fjernvarmenettene i fremtiden, og integrere overskudsvarme i
fjernvarmesystemet. Det skal være med til at sikre, at forbrugerne også i fremtiden kan få grøn og stabil
varme til en attraktiv pris.

– Sønderborg Fjernvarme har tidligere gennemført sammenlægninger med henholdsvis Gråsten Fjernvarme
og Augustenborg Fjernvarme. Det har givet os langt bedre muligheder for at løse de store opgaver, vi står
overfor, og derfor er det oplagt at undersøge muligheden for en sammenlægning med Broager
Fjernvarme også, siger Claus Plum, formand for Sønderborg Fjernvarme, som også er begejstret for den
store opbakning på selskabets generalforsamling.

Det næste skridt er nu at få eksterne eksperter til at kontrollere de udførte beregninger og udarbejde en
skitse til en egentlig sammenlægningsaftale, som kan komme til afstemning på ekstraordinære
generalforsamlinger i de to selskaber i efteråret.

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing