Broager.dk

Overvægt handler mere om vaner end vægt!

Tilbuddet udgår fra Sundhedscentret i Sønderborg.

”Vægt i Balance” er en ny overvægtindsats i Sønderborg Kommune, der er blevet vedtaget af Sundhedsudvalget i forbindelse med godkendelse af revideret kvalitetsstandard for Sundhedsplejen.

Mange mennesker lever med overvægt. De fleste mennesker med overvægt har forsøgt det meste ift. at opnå et vægttab og har derved ofte mange mislykkedes forsøg på vægttab bag sig. Når man lever med overvægt, så er det ofte langt mere kompliceret end mange antager.

Det vil Sønderborg Kommune ændre på med indsatsen ”Vægt i balance”, der er et tilbud til både familier og voksne via Sundhedscenteret.

Det glæder formanden for Sundhedsudvalget, Didde Lauritzen.

– Overvægt er ofte forbundet med skam og med løftede pegefingre, fordi man bare burde spise mindre og bevæge sig noget mere. Dette er ikke motiverende for personer med overvægt. I indsatsen ”Vægt i balance” er personalet nysgerrige på den enkeltes vaner og adfærd. Ved en fokuseret tilgang på det oplever mange med overvægt at få et balanceret forhold til mad, deres krop og deres mentale sundhed uden at have haft en følelse af, at vægten og ”usund” mad har været det primære fokus, siger hun.

 

Arbejdet med ”Vægt i balance” sker gennem Forebyggelsesenheden og Sundhedsplejen i Sønderborg Kommune, der arbejder fokuseret på at styrke den enkeltes trivsel. Fokus flyttes væk fra vægten, og hvilke madprodukter, som er ”sunde” og ”usunde”. I stedet vil deltagerne dykke ned i de tanker, handlinger og vaner, som de ofte er ubevidste omkring. Så disse ikke står i vejen for et meningsfyldt og aktivt liv med balance omkring mad, krop og vægt.

 

– Mange anvender ubevidst mad som en afledning, fordi der er en eller anden form for mistrivsel i deres liv. Med indsatsen ”Vægt i balance” arbejdes der i familierne primært med de voksne og hele familiens vaner. Mange familier oplever ofte konflikter i forbindelse med spisesituationer, og indsatsen hjælper med at mindske disse konflikter og skabe mere madmod, så barnet kan være i trivsel omkring sin egen krop og vægt, siger Bo Kleis Christensen, næstformand for Sundhedsudvalget.

 

”Vægt i Balance” er vedtaget af Sundhedsudvalget i forbindelse med godkendelse af revideret kvalitetsstandard for Sundhedsplejen. Sønderborg Kommunes kvalitetsstandarder på sundhedsområdet beskriver det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har vedtaget for kommunen, og dermed den service kommunens borgere er berettiget til. Revideringen omfatter ud over ”Vægt i Balance” også en ændring i tilbud om åben konsultation og i spæd- og småbørnsindsatsen.

Fakta:

Vil man have hjælp til overvægt og vide mere, kan man kontakte Forebyggelsesenheden på tlf. 88 72 41 81 (mandag – fredag 08:00-09:00) eller skrive en mail til forebyggelse@sonderborg.dk. Man kan også bruge kontaktformularen på kommunens hjemmeside Kontaktoplysninger (egki.dk) eller kontakte sin sundhedsplejerske.

Derefter bliver man inviteret til en afklarende samtale, hvor man har mulighed for at høre mere om tilbuddet, inden man træffer beslutning, om man ønsker at gå videre i forløbet.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing