Søger nu svar fra de tyske tilflyttere

711 borgere fra Tyskland flyttede til Sønderborg Kommune sidste år.

Sønderborg Kommune og Aabenraa Kommune har de seneste år oplevet et markant stigende antal tyskere, som har bosat sig i de to kommuner. I 2022 flyttede 711 borgere fra Tyskland til Sønderborg Kommune, mens tallet i Aabenraa Kommune var på 880 nye tyske borgere.

Og nu bliver tilflytterne stillet en lang række spørgsmål om, hvad der fik dem til at flytte hertil – og hvad der skal til, for at de bliver!

– Når stigningen af tyske tilflyttere har været så stor de seneste år, så er det helt naturligt, at vi undersøger baggrunden og det videre potentiale for yderligere tiltrækning. Især ved at få kvalificeret data, som vi kan bruge i det videre arbejde i Sønderborg Kommune om øget bosætning, og hvordan vi i Sønderborg-området kan tiltrække og fastholde tilflyttere, så vores virksomheder er sikret den arbejdskraft, de efterspørger, siger Kjeld Stærk, der er formand for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst i Sønderborg Kommune.

De to kommuner og Bitten & Mads Clausens Fond står bag undersøgelsen. Målet er som nævnt at fortsætte den gode udvikling med et stigende antal tyske tilflyttere, som sikrer arbejdskraft til områdets virksomheder.

I disse dage modtager mange tyske tilflyttere i Aabenraa og Sønderborg kommuner derfor breve i e-Boks med opfordringen om at deltage i den nye, omfattende undersøgelse.

Den sætter som nævnt fokus på årsagerne til, at tyskere flytter til de to kommuner og skal samtidig kortlægge, hvad der skal til for at fastholde de tyske tilflyttere. Undersøgelsen indeholder både spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews.

Undersøgelsen skal blandt andet afdække:

Hvem er målgruppen af tyskere, der flytter til Sønderborg Kommune og Aabenraa Kommune (alder, job, familiestatus med mere)?

Hvordan er de blevet opmærksomme på kommunen, og hvorfor de gerne vil bosætte sig i området?

Hvad er deres uddannelsesmæssige baggrund, og hvilke jobs søger de/har de fået?

Er der mange tyskere, der ønsker at starte egen virksomhed?

Hvad skal der til, for at de tyske tilflyttere falder godt til, og hvordan kan kommunerne understøtte dette?

 

Formanden for Aabenraa Kommunes Udvalg for Bæredygtig Udvikling, Erik Uldall Hansen, tilføjer i en pressemeddelelse:

– Som en kommune i en stærk grænseregion er vi meget interesserede i, at vi har de rigtige rammer for tyskere, der flytter til Aabenraa Kommune. Derfor er undersøgelsen vigtig for os, så vi fortsat kan tiltrække nye, tyske tilflyttere, men også i højere grad integrere og servicere dem, som allerede har bosat sig i Aabenraa Kommune. Med vores placering så tæt på grænsen, så er det dansk-tyske samarbejde altid en prioritet for os, og denne analyse er ingen undtagelse, siger udvalgsformanden.

Begge kommuner har haft et særligt fokus på øget tilflytning. I Sønderborg Kommune har der været fokus på at tiltrække tyske tilflyttere som målgruppe siden 2021 med flere informationsdage, online-vejledninger og et tæt samarbejde med Jobcentret. I Aabenraa Kommune har bosætningsindsatsen over en årrække være international, således at tyske tilflyttere har kunnet få hjælp på tysk.

Det er Bitten & Mads Clausens Fond som via deres engagement i Go-To Sønderborg er gået sammen med de to kommuner om at få lavet undersøgelsen. Den udføres af Teknologisk Institut og forventes at være klar ved årsskiftet.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2023 Broager – Designet af Aveo web&marketing